https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2018/02/permanentoudgrasland.jpg

Biodiversiteit

Publicaties

Natuerlik Ljouwert 2050

Handreiking Natuerlik Ljouwert 2050

Bekijk PDF online (11,25 MB)
Bevers

Prognose populatieontwikkeling van de bever in Fryslân

Bekijk PDF online (3,43 MB)
Aanvalsplan Grutto

Ruimtelijke analyse voor Aanvalsplan Grutto-gebied Idzegea e.o.

Bekijk PDF online (8,08 MB)
Scheuren In Arkemheen

Ecologische effecten van het scheuren van grasland in Arkemheen

Bekijk PDF online (1,30 MB)
Notitie Arkemheen

Effecten van ganzen op Natura 2000-soorten, weidevogels, bodem en water in Arkemheen

Bekijk PDF online (1,23 MB)
Doorlichting Arkemheen

Doorlichting en verbetermaatregelen weidevogelgebied Arkemheen

Bekijk PDF online (5,61 MB)
Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)
Vleermuizen In Amsterdam

Vleermuizen in Amsterdam: inzicht in de winteractiviteit

Bekijk PDF online (559,65 KB)
Poster Biodiversiteit In Amsterdam Oost

Poster Biodiversiteit in Amsterdam-Oost

Bekijk PDF online (589,79 KB)
Dakbroedende Visdieven

Ruimtelijke verspreiding van dakbroedende visdieven tijdens het broedseizoen

Bekijk PDF online (6,00 MB)
Oosterveld Et Al 2022 Key Habitat Factors Hedgerow Birds E Fryslan

Key habitat factors of breeding birds in agricultural hedgerow landscapes in East-Fryslân, The Netherlands, in European perspective – ecological evaluation and relation to agri-environmental schemes

Bekijk PDF online (5,66 MB)
Mettrop & Van Der Hut 2022 Ganzen Naardermeer
Werk maken van herstel 14 juli 2022

Ganzen en natuurdoelen in het Naardermeer

Bekijk PDF online (3,83 MB)
Opgroeiomstandigheden Kievitkuikens

Opgroeiomstandigheden van kievitkuikens op braakstroken in grasland

Bekijk PDF online (3,86 MB)
Beheeradvies Landschapselementen NFW 2021

Beheeradvies landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden 2021

Bekijk PDF online (2,18 MB)
Monitoring Van Broedvogels Dooradering

Monitoring van broedvogels in de droge dooradering in Fryslân 2017-2021

Bekijk PDF online (7,09 MB)
Eutrofe Moerassen OBN
Werk maken van herstel 29 april 2022

Inrichting, ontwikkeling en beheer van moerassen op voormalige landbouwgrond

Bekijk PDF online (13,64 MB)
Monitoring Steenmarters

Monitoring pilot project beheer steenmarters 12 beheergebieden Provincie Fryslân -2021

Bekijk PDF online (89,92 MB)
Bevergraverij Spoortaluds

Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds

Bekijk PDF online (6,22 MB)
Grootoorvleermuizen

Grootoorvleermuizen steken De Centrale As over via hopovers

Bekijk PDF online (631,62 KB)
Rietadvies
Werk maken van herstel 11 maart 2022

Rietbeheer bij It Fryske Gea

Bekijk PDF online (11,46 MB)
Bomensingel Science Park

Fauna onderzoek 2021 Bomensingel Science Park Amsterdam

Bekijk PDF online (3,59 MB)
Beemster Et Al Genetische Connectiviteit Woelmuis
Populatiebeheer en genetica 31 januari 2022

Genetische connectiviteit van twee voor de Noordse woelmuis aangewezen Natura 2000-gebieden in Noord-Holland

Bekijk PDF online (2,28 MB)
Oosterveld 2022

Effecten van het Friese weidevogelbeleid 2014-2020

Bekijk PDF online (605,67 KB)
A&W Rapport 20 300 Biodiversiteitsplan Noardeast Fryslân

A&W-rapport 20-300 Biodiversiteitsplan Noardeast-Fryslân

Bekijk PDF online (9,11 MB)
Mogelijke Moerasontwikkeling In De Hege Warren

Mogelijke moerasontwikkeling in de Hege Warren Kansen, knelpunten en fasering

Bekijk PDF online (4,04 MB)
Stappenschema Kruidenrijk Grasland Op Veen Nov’21

Stappenschema voor ontwikkeling kruidenrijk grasland bij hoog grondwater in de Friese veenweiden

Bekijk PDF online (866,37 KB)
Kruidenrijk Grasland

Ontwikkeling van kruidenrijke graslanden bij hoog grondwater in Friese veenweiden. Een overzicht van beschikbare kennis.

Bekijk PDF online (2,50 MB)
Natte Teelten En Biodiversiteit

Natte teelten en biodiversiteit. Een kennisoverzicht met speciale aandacht voor lisdodde- en veenmosteelt.

Bekijk PDF online (1,59 MB)
Recurring Outbreaks
Populatiebeheer en genetica 31 augustus 2021

Recurring outbreaks of common vole (Microtus arvalis) in grasslands in the low-lying parts of the Netherlands

Bekijk PDF online (3,51 MB)
Weidevogeltrends Fryslan 2014 2020

Weidevogeltrends Fryslân en effecten van beleid: analyses voor de evaluatie van de weidevogelnota 2014-2020

Bekijk PDF online (1,63 MB)
Beverplan

Beverbeheerplan Groningen en Drenthe 2021-2025

Bekijk PDF online (8,87 MB)
Thumbnail 20 145
Werk maken van herstel 4 november 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

Bekijk PDF online (5,66 MB)
Ganzen En Natura 2000 Doelen In Het Naardermeer

Ganzen en Natura 2000-doelen in het Naardermeer: effecten en handvatten voor beheer.

Bekijk PDF online (3,98 MB)
Melman Et Al 2020
Werk maken van herstel 5 oktober 2020

Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer?

Bekijk PDF online (276,88 KB)
Habitatkenmerken Die De Dichtheid Van Broedvogels

Habitatkenmerken die de dichtheid van broedvogels in landschapselementen in de Friese Wouden bepalen

Bekijk PDF online (2,66 MB)
Monitoring In De Friese Wouden Vleermuizen En Habitatkenmerken 2019

Monitoring in de Friese Wouden Vleermuizen en habitatkenmerken 2019

Bekijk PDF online (1,99 MB)
Steltlopers Op Slaapplaatsen 2015 2109

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2015 en 2019

Bekijk PDF online (401,52 KB)

Overview output muskrat research programme

Bekijk PDF online (490,21 KB)
Large Scale

A Large‐Scale Experiment to Evaluate Control of Invasive Muskrats

Bekijk PDF online (1,04 MB)
Knipsel

Cost-benefit of analysis of invasive muskrat control in the Netherlands

Bekijk PDF online (94,29 KB)
Ecological Impact And Cost Effectiveness

Ecological impact and cost-effectiveness of wildlife crossings in a highly fragmented landscape: a multi-method approach

Bekijk PDF online (1,72 MB)
Monitoring Pilot Project Beheer Steenmarters 6 Beheergebieden

Monitoring pilot project beheer steenmarters 6 beheergebieden Provincie Fryslân – 2020

Bekijk PDF online (25,89 MB)
Wymenga Et Al 2019 Sahel Als Overwinteringsgebied

De Sahel als overwinteringsgebied voor trekvogels

Bekijk PDF online (2,62 MB)
Zwarts Et Al 2019 Zangvogels In De Sahel

Voorkomen, dichtheid en habitatkeuze van Europese zangvogels in de Sahel

Bekijk PDF online (2,30 MB)
Muizenplagen 2014 2015

Muizenplagen 2014-2015

Bekijk PDF online (6,42 MB)
Thumbnail Quick Reference Card Muizenmonitor

Quick Reference Card De Muizenmonitor

Bekijk PDF online (403,83 KB)
Jacob Et Al 2020
Populatiebeheer en genetica 30 januari 2020

Europe-wide outbreaks of common voles in 2019

Bekijk PDF online (797,19 KB)
Kooijman Et Al 2019 Re Assessment Of Phosphorus Availability
Werk maken van herstel 12 december 2019

Re-assessment of phosphorus availability in fens with varying contents of iron and calcium

Bekijk PDF online (2,11 MB)
Wat Bepaalt De Aankomst Van Afrikatrekkers

Wat bepaalt de aankomst van Afrikatrekkers in hun broedgebied in Noordoost-Friesland?

Bekijk PDF online (887,16 KB)
Rapport 2539
Werk maken van herstel 11 november 2019

Doorlichting weidevogelgebieden Noord-Holland

Bekijk PDF online (2,79 MB)
Onderzoek Naar Predatie Door Steenmarter Zwagermieden

Onderzoek naar predatie door Steenmarter van weidevogels Zwagermieden 2019

Bekijk PDF online (3,09 MB)
Onderzoek Naar Predatie Door Steenmarter Wynserpolder

Onderzoek naar predatie door Steenmarter van weidevogels Wynserpolder 2019

Bekijk PDF online (3,64 MB)
Onderzoek Naar Predatie Door Steenmarter

Onderzoek naar predatie door Steenmarter van weidevogels Westergeast 2019

Bekijk PDF online (3,03 MB)
Monitoring Broedvogels Leefgebied Droge Dooradering

Monitoring broedvogels leefgebied Droge dooradering Fryslân in 2019

Bekijk PDF online (7,08 MB)
Overzicht Output Onderzoeksprogramma Muskusratten
Populatiebeheer en genetica 26 september 2019

Overzicht output onderzoeksprogramma Muskusratten

Rode Regenwormen

Rode regenwormen: sleutelspelers voor boerenlandbiodiversiteit

Bekijk PDF online (413,47 KB)
Damage To Dykes And Levees With Muskrat Density

Damage to dykes and levees in the Netherlands is extensive and increases with muskrat (Ondatra zibethicus) density.

Bekijk PDF online (14,36 MB)
Hotspots

Ecological hotspots and land use patterns in the Upper Niger Basin, Guinea

Bekijk PDF online (5,75 MB)
Evidence For The Effectiveness Of Controlling Muskrat

Evidence for the effectiveness of controlling muskrat (Ondatra zibethicus L.) populations by trapping

Bekijk PDF online (1,28 MB)
Bos Et Al. 2019 Muskusrat Op Zijn Retour DLN 120

De muskusrat op zijn retour

Bekijk PDF online (376,06 KB)
Nieuwe Bestrijdingsstrategie
Populatiebeheer en genetica 15 januari 2019

Nieuwe bestrijdingsstrategie muskusratten?

Bekijk PDF online (740,88 KB)
Waterkwaliteit En Biodiversiteit

Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap

Bekijk PDF online (1,21 MB)
Monitoring Broedvogels Leefgebied Droge Dooradering 2018

Monitoring broedvogels leefgebied Droge dooradering Fryslân in 2018

Bekijk PDF online (1,48 MB)
Toekomst Van Het Muskusrattenbeheer In Nederland

Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland De mogelijkheden onderzocht

Bekijk PDF online (4,22 MB)
Intensive Bekämpfung Von Bisam Und Nutria In Den Niederlanden
Populatiebeheer en genetica 4 december 2018

Intensive Bekämpfung von Bisam und Nutria in den Niederlanden

Bekijk PDF online (418,80 KB)
Resultaten Van Vermoerassing. Inventarisatie En Analyse Vermoeraste Gebieden

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online (4,51 MB)
De Staat Van De Natuur In De Noardlike Fryske Walden 2017

De Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden in 2017

Bekijk PDF online (80,19 MB)
Technische Rapportage Objectbescherming En Analyse Van Ontwikkelingen In De Proefuurhokken

Technische rapportage “objectbescherming en analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken

Bekijk PDF online (5,33 MB)
Doorlichting Weidevogelgebieden Groningen

Doorlichting weidevogelgebieden Groningen

Bekijk PDF online (16,12 MB)
Monitoring Broedvogels Leefgebied Droge Dooradering 2017

Monitoring broedvogels leefgebied Droge dooradering Fryslân in 2017

Bekijk PDF online (1,54 MB)
Predatie En Reproductie Bij Weidevogels In De Medenertilster En Fransumerpolder (Gr) In 2017

Predatie en reproductie bij weidevogels in de Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017

Bekijk PDF online (1,84 MB)
Beheer Van De Muskusrat In Nederland. Synthese Van Een Grootschalige Veldproef En Parallelle Studies

Beheer van de muskusrat in Nederland. Synthese van een grootschalige veldproef en parallelle studies

Bekijk PDF online (1,91 MB)
Meervleermuis

Bijlagen rapport Meervleermuis in Fryslân

Bekijk PDF online (5,69 MB)
Meervleermuis

De Meervleermuis in Fryslân Kennisontwikkeling voor monitoring

Bekijk PDF online (4,47 MB)
Large Decline Of Birds In Sahelian Rangelands Due To Loss Of Woody Cover And Soil Seed Bank
Biodiversiteit 13 maart 2018

Large decline of birds in Sahelian rangelands due to loss of woody cover and soil seed bank

Bekijk PDF online (4,05 MB)
Earthworm

Earthworm activity and availability for meadow birds is restricted in intensively managed grasslands

Bekijk PDF online (796,88 KB)
Hspots

Ecological hotspots in the Upper Niger Basin and Inner Niger Delta I. Methods and preliminary assessment

Bekijk PDF online (2,76 MB)
Hotspots2

Ecological hotspots in the Upper Niger Basin and Inner Niger Delta II. Existing data and information

Bekijk PDF online (7,16 MB)
Predatie En Predatoren Bij Weidevogels In Noordwest Overijssel

Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel

Bekijk PDF online (3,66 MB)
Statistical Estimation Of Muskrat Abundance
Populatiebeheer en genetica 27 november 2017

Statistical estimation of muskrat abundance

Bekijk PDF online (1,32 MB)
Populatiebeheer en genetica 31 oktober 2017

Information on measures and related costs in relation to species included on the Union list: Ondatra zibethicus. Technical note prepared by IUCN for the European Commission.

Bekijk PDF online (560,78 KB)
Bijvangsten Bij De Muskusrattenbestrijding
Populatiebeheer en genetica 11 oktober 2017

Bijvangsten bij muskusrattenbestrijding

Bekijk PDF online (809,65 KB)
Quantifying The Non Breeding Provenance Of Staging Ruffs, Philomachus Pugnax, Using Stable Isotope Analysis Of Different Tissues

Quantifying the non-breeding provenance of staging Ruffs, Philomachus pugnax, using stable isotope analysis of different tissues

Bekijk PDF online (1,17 MB)
Local Density, Behaviour, Food And Moult Of The Fox Kestrel Falco Alopex

Local density, behaviour, food and moult of the Fox Kestrel Falco alopex

Bekijk PDF online (456,75 KB)
Effecten Van Tijdelijk Hoog Waterpeil Op Weidevogels, Bodem En Grasopbrengst

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

Bekijk PDF online (3,87 MB)
Weidevogeltrends En Haalbaarheid Provinciale Weidevogeldoelen Fryslân, Tussenevaluatie 2017

Weidevogeltrends en haalbaarheid provinciale weidevogeldoelen Fryslân, tussenevaluatie 2017

Bekijk PDF online (683,43 KB)
Neergang En Opkomst Van Het Fochteloërveen Resultaten Van 30 Jaar Hoogveenherstel

Neergang en opkomst van het Fochteloërveen: resultaten van 30 jaar hoogveenherstel

Bekijk PDF online (1,88 MB)
Broedvogels Van De Alde Feanen En Omgeving In 2016

Broedvogels van de Alde Feanen en omgeving in 2016

Bekijk PDF online (6,52 MB)
Broedvogels Van Het Coulisselandschap Van Noordoost Fryslân In Heden En Verleden

Broedvogels van het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân in heden en verleden

Bekijk PDF online (1,21 MB)
Porseleinhoenen Peilen Roepactiviteit En Habitatkeuze In Een Fries Laagveengebied
Biodiversiteit 11 december 2016

Porseleinhoenen peilen: roepactiviteit en habitatkeuze in een Fries laagveengebied

Bekijk PDF online (2,28 MB)
Stilstandsvoorziening Windturbines Eemshaven Mogelijkheden En Consequenties

Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven Mogelijkheden en consequenties

Bekijk PDF online (2,48 MB)
Mang

The status and ornithological significance of mangroves in West Africa

Bekijk PDF online (7,53 MB)
Foeragerende Kiekendieven Nabij De Lage Knarsluis In 2016

Foeragerende kiekendieven nabij de Lage Knarsluis in 2016

Bekijk PDF online (1,25 MB)
Muskusrattenbestrijding In Nederland Een Historische Analyse

Muskusrattenbestrijding in Nederland een historische analyse

Bekijk PDF online (289,29 KB)
Beheer Van Muskusratten In Nederland. Effectiviteit Van Bestrijding Op Grond Van Historie En Een Grootschalige Veldproef Dl IIAchtergrondstudies

Beheer van Muskusratten in Nederland. Effectiviteit van bestrijding op grond van historie en een grootschalige veldproef . Dl II. Achtergrondstudies

Bekijk PDF online (6,55 MB)
Monitoring Aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009 2014, Eindrapportage Vijf Jaar Monitoring

Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009-2014, Eindrapportage vijf jaar monitoring

Bekijk PDF online (6,89 MB)
Muskusrattenbestrijding Tijdens De MKZ Crisis In 2001

Muskusrattenbestrijding tijdens de MKZ-crisis in 2001

Bekijk PDF online (802,23 KB)
A Historical Perspective On The Effects Of Trapping And Controlling The Muskrat Ondatra Zibethicus In The Netherlands

A historical perspective on the effects of trapping and controlling the muskrat (Ondatra zibethicus) in the Netherlands

Bekijk PDF online (677,93 KB)
Resultaten Agrarisch Weidevogelbeheer Fryslân. Jaarrapport 2015

Resultaten agrarisch weidevogelbeheer Fryslân. Jaarrapport 2015

Bekijk PDF online (3,11 MB)
Terugkerende Muizenplagen In Nederland Inventarisatie Sturende Factoren En Beheersing

Terugkerende muizenplagen in Nederland. Inventarisatie, sturende factoren en beheersing

Bekijk PDF online (6,56 MB)
Ecologisch Toetsingskader Houtsingels En Houtwallen

Ecologisch toetsingskader houtsingels en houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden, Minimumvereisten en streefwaarden

Bekijk PDF online (1,01 MB)
Motiveren Van Boeren Voor Weidevogelbeheer. Aanbevelingen Van De Denktank Stimulering Agrarisch Weidevogelbeheer
Werk maken van herstel 12 oktober 2015

Motiveren van boeren voor weidevogelbeheer. Aanbevelingen van de denktank Stimulering agrarisch weidevogelbeheer

Bekijk PDF online (681,30 KB)
Vitellaria

Tree preference of insectivorous birds in the Vitellaria zone, West Africa

Bekijk PDF online (2,89 MB)
Bandia
Werk maken van herstel 6 oktober 2015

BANDIA: réussite exemplaire de la nature restaurée dans le Sahel

Bekijk PDF online (2,32 MB)
Legselbeheer 2.0. Voorstel Voor Verbetering Van Het Weidevogelpakket Legselbeheer
Werk maken van herstel 28 september 2015

Legselbeheer 2.0. Voorstel voor verbetering van het weidevogelpakket legselbeheer

Bekijk PDF online (1,46 MB)
Broedvogels Van Noord Friesland Buitendijks En De Invloed Van Verkweldering Op Hun Aantallen
Biodiversiteit 31 augustus 2015

Broedvogels van Noord-Friesland Buitendijks en de invloed van verkweldering op hun aantallen

Bekijk PDF online (979,65 KB)
Pilot Naar Een Vitaal Weidevogellandschap Idzegea 2013 2015. Resultaten En Ervaringen

Pilot Naar een vitaal weidevogellandschap Idzegea 2013-2015. Resultaten en ervaringen

Bekijk PDF online (1,85 MB)
Living On The Edge Volledige Versie Full Version
Biodiversiteit 8 juni 2015

Living on the Edge: volledige versie/ full version

Bekijk PDF online (53,52 MB)
The Ndiael, A Former Floodplain At The Brink Of Change From Dry To Wet

The Ndiael, a former floodplain at the brink of change from dry to wet

Bekijk PDF online (7,00 MB)
Effecten Van Plas Dras Op Weidevogels In Noordoost Fryslân En De Rol In Netwerkpopulaties
Werk maken van herstel 15 maart 2015

Effecten van plas-dras op weidevogels in Noordoost-Fryslân en de rol in netwerkpopulaties

Bekijk PDF online (693,59 KB)
Vergroten Broedsucces Scholekster Landelijk Gebied

Vergroten broedsucces Scholekster landelijk gebied

Bekijk PDF online (3,74 MB)
De Warande En Larserknoop Als Foerageergebied Voor In De Oostvaardersplassen Broedende Kiekendieven In 2014

De Warande en Larserknoop als foerageergebied voor in de Oostvaardersplassen broedende kiekendieven in 2014

Bekijk PDF online (3,64 MB)
Moreau’s Paradox Reversed, Or Why Insectivorous Birds Reach High Densities In Savanna Trees
Biodiversiteit 1 januari 2015

Moreau’s paradox reversed, or why insectivorous birds reach high densities in savanna trees

Bekijk PDF online (2,83 MB)
Detection Probabilities And Absolute Densities Of Birds In Trees

Detection probabilities and absolute densities of birds in trees

Bekijk PDF online (2,51 MB)
Monitoring Pilot Afvoer Taludmaaisel En Uitkrabben Plasbermen Eindrapport 2009 2013 Met Aanvulling 2014

Monitoring pilot afvoer taludmaaisel en uitkrabben plasbermen Eindrapport 2009-2013 met aanvulling 2014

Bekijk PDF online (4,99 MB)
West African Mangroves Harbour Millions Of Wintering

West African mangroves harbour millions of wintering European warblers

Bekijk PDF online (2,78 MB)
Onderzoek Naar De Reproductie Van De Grutto In De Filenspolder

Onderzoek naar de reproductie van de Grutto in de Filenspolder in 2014

Bekijk PDF online (1,37 MB)
Mangrove
Monitoring van biodiversiteit 23 september 2014

Statut et valeur ornithologique des mangroves en Afrique de l’Ouest

Bekijk PDF online (7,51 MB)
Monitoring Vismigratie Najaar 2013 Voorjaar 2014

Monitoring vismigratie – najaar 2013/ voorjaar 2014

Bekijk PDF online (2,08 MB)
Eindevaluatie Enclosureproeven De Leijen, Resultaten Over 2004 Tm 2013

Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen, Resultaten over 2004 t/m 2013

Bekijk PDF online (2,96 MB)
Ecohydrologische Systeemanalyse Van Rome (Midden Opsterland)

Ecohydrologische systeemanalyse van Rome (Midden-Opsterland)

Bekijk PDF online (4,84 MB)
Ecologie Van Weidevogels Kennisbundeling Voor Bescherming En Beheer

Ecologie van weidevogels: Kennisbundeling voor bescherming en beheer

Bekijk PDF online (3,79 MB)
Natuurmonitoring Eemshaven En Natuurontwikkelingsgebieden Emmapolder 2008 2013

Natuurmonitoring Eemshaven en natuurontwikkelingsgebieden Emmapolder 2008-2013

Bekijk PDF online (7,04 MB)
Staat Van De Natuur NFW 2014

Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden (brochure)

Bekijk PDF online (2,84 MB)
Protocol Predatiebeheer Bij Weidevogels

Protocol predatiebeheer bij weidevogels

Bekijk PDF online (1,35 MB)
Effecten Van Tijdelijke Slootpeilverhoging Op Weidevogels

Effecten van tijdelijke slootpeilverhoging op weidevogels

Bekijk PDF online (2,20 MB)
Vogels Langs De Randen Van Het Wad, Verkenning Van Knelpunten En Kansen Op Broedlocaties En Hoogwatervluchtplaatsen

Vogels langs de randen van het Wad, Verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen

Bekijk PDF online (5,38 MB)
Post Breeding Migration Of Dutch Breeding Black Tailed Godwits

Post-breeding migration of Dutch-breeding Black-tailed Godwits: timing, routes, use of stopovers, and nonbreeding destinations

Bekijk PDF online (1,76 MB)
Abdominally Implanted Satellite Transmitters Affect Reproduction And Survival

Abdominally implanted satellite transmitters affect reproduction and survival rather than migration of large shorebirds

Bekijk PDF online (571,91 KB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport Vleermuizen

In singel en wal: Biodiversiteit van het coulisselandschap Van de Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport vleermuizen

Bekijk PDF online (1,73 MB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport Insecten

In singel en wal: Biodiversiteit van het coulisselandschap Van de Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport insecten

Bekijk PDF online (1,42 MB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Hoofdrapport

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Hoofdrapport

Bekijk PDF online (5,91 MB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport Broedvogels

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport broedvogels

Bekijk PDF online (1,77 MB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport Flora En Vegetatie

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport flora en vegetatie

Bekijk PDF online (1,40 MB)
Creation Of Ecological Corridors In The Ukrainian Carpathians

Creation of Ecological Corridors in the Ukrainian Carpathians

Bekijk PDF online (1,95 MB)
Sloten Voor Natuur In De IJsseldelta, Huidige Toestand En Mogelijkheden Voor Verbetering

Sloten voor natuur in de IJsseldelta, Huidige toestand en mogelijkheden voor verbetering

Bekijk PDF online (3,02 MB)
International Single Species Action Plan For The Conservation Of The Black Tailed Godwit Limosa L. Limosa & L. L. Islandica
Biodiversiteit 3 januari 2013

International Single Species Action Plan for the Conservation of the Black-tailed Godwit Limosa l. limosa & L. l. islandica

Bekijk PDF online (1,82 MB)
Beleid Kerngebieden Weidevogels Vergt Keuzen
Werk maken van herstel 2 januari 2013

Beleid kerngebieden weidevogels vergt keuzen

Bekijk PDF online (4,15 MB)
Vissen In Het Zuiveringsmoeras Aqualân Grou
Werk maken van herstel 1 december 2012

Vissen in het zuiveringsmoeras Aqualân Grou

Bekijk PDF online (305,09 KB)
Sahel

Birds and trees in the Sahel: Progress report 2012

Bekijk PDF online (6,72 MB)
Inner Niger Delta Waterbirds On The Move Or Trapped Report Of The Waterbird Census In The Lake Debo Area February 2012

Inner Niger Delta: waterbirds on the move or trapped? Report of the waterbird census in the Lake Debo area, February 2012

Bekijk PDF online (703,46 KB)
Broedvogels In De Moeraszone Van De Oostvaardersplassen In 2005 2011 Met Een Overzicht Van Langjarige Ontwikkelingen

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen

Bekijk PDF online (3,87 MB)
Naar Vitale Weidevogellandschappen In Fryslân, Uitwerking Van Drie Voorbeeldgebieden

Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân, Uitwerking van drie voorbeeldgebieden

Bekijk PDF online (1,42 MB)
Broedvogels In De Moeraszone Van De Oostvaardersplassen In 2005 2011 Met Een Overzicht Van Langjarige Ontwikkelingen Bijlagen

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen – Bijlagen

Bekijk PDF online (7,15 MB)
Selectie, Beheer En Inrichting Van Weidevogellandschappen In Fryslân

Selectie, beheer en inrichting van weidevogellandschappen in Fryslân

Bekijk PDF online (6,58 MB)
Adres Onbekend. Verplaatsing Van Grutto’s Bij Habitatverlies Door Woningbouw En Infrastructuur

Adres onbekend. Verplaatsing van Grutto’s bij habitatverlies door woningbouw en infrastructuur

Bekijk PDF online (1,25 MB)
Trekvogels Van De Waddenzee Inventarisatie Van Knelpunten Langs De Oost Atlantische Trekroute

Trekvogels van de Waddenzee: inventarisatie van knelpunten langs de Oost-Atlantische trekroute

Bekijk PDF online (6,91 MB)
Vismonitoring Aqualân Grou 2013

Vismonitoring Aqualân Grou 2013

Bekijk PDF online (1,46 MB)
Inventarisatie En Beheerplan Landschapselementen Natuurmonumenten Noordenveld (Drenthe),

Inventarisatie en beheerplan landschapselementen Natuurmonumenten Noordenveld (Drenthe),

Bekijk PDF online (5,56 MB)
Gebiedsaanpak Met Weidevogelmozaiekbeheer Kan Werken
Werk maken van herstel 4 december 2011

Gebiedsaanpak met weidevogelmozaïekbeheer kan werken (samenvatting)

Bekijk PDF online (92,46 KB)
Factoren Die Van Invloed Zijn Op De Ontwikkeling Van Weidevogelpopulaties

Factoren die van invloed zijn op de ontwikkeling van weidevogelpopulaties

Bekijk PDF online (2,14 MB)
Monitoring Plaggen En Vrijstellen Drijftillen In De Wieden Wetlandsuccessio, Nr. LIFE 06 NATNL000074 Acties F4 En F5

Monitoring plaggen en vrijstellen drijftillen in De Wieden, Wetlandsuccession, nr. LIFE 06 NAT/NL/000074, acties F4 en F5

Bekijk PDF online (5,93 MB)
Camping Mosterdveen En De Puszta. Inrichtingsplan Voor Omvorming Naar Natuur

Camping Mosterdveen en de Puszta. Inrichtingsplan voor omvorming naar natuur

Bekijk PDF online (14,37 MB)
Evaluation Of Alternative Management Strategies Of Muskrat Ondatra Zibethicus Population Control Using A Population Model

Evaluation of alternative management strategies of muskrat Ondatra zibethicus population control using a population model

Bekijk PDF online (624,57 KB)
WeidevogelcompensatieFryslan
Werk maken van herstel 9 november 2011

Weidevogelcompensatie in Fryslân: achtergronden en uitwerking

Bekijk PDF online (4,16 MB)
Monitoring Kiersche Wiede Wetlandsuccessionnr LIFE 06 NATNL000074

Monitoring Kiersche Wiede. Wetlandsuccession, nr LIFE 06 NAT/NL/000074

Bekijk PDF online (3,37 MB)
Tien Gouden Regels Tegen Pitrus In Weidevogelreservaten
Werk maken van herstel 10 oktober 2011

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

Bekijk PDF online (647,12 KB)
Weidevogelinventarisatie Stinswei 2011

Weidevogelinventarisatie Stinswei 2011

Bekijk PDF online (4,52 MB)
Steltlopers Op Slaapplaatsen In Fryslân In 2011
Dierbeweging en zenderstudies 11 september 2011

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2011

Bekijk PDF online (1,03 MB)
Predatieproblematiek Weidevogels Fryslân

Predatieproblematiek weidevogels Fryslân

Bekijk PDF online (11,25 MB)
Nestplaatskeuze Van Bruine Kiekendieven In Nederland

Nestplaatskeuze van Bruine kiekendieven in Nederland

Bekijk PDF online (986,42 KB)
Naar Objectieve Schatting Van Aantallen Muskusratten In Nederland
Populatiebeheer en genetica 24 augustus 2011

Naar objectieve schatting van aantallen Muskusratten in Nederland

Bekijk PDF online (595,44 KB)
Methods To Count Birds And Trees In The Sahel

Methods to count birds and trees in the Sahel

Bekijk PDF online (9,27 MB)
Skriezen Om útens, Trek En Overwintering Van Gezenderde Grutto’s

Skriezen om útens, Trek en overwintering van gezenderde Grutto’s

Bekijk PDF online (4,93 MB)
Weidevogels En Predatie Een Literatuuroverzicht

Weidevogels en Predatie: Een literatuuroverzicht

Bekijk PDF online (462,00 KB)
Tien Gouden Regels Tegen Pitrus In Weidevogelreservaten

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

Bekijk PDF online (3,62 MB)
Wegpassages Van Vleermuizen Veldonderzoek Naar Het Gebruik Van Infrastructuur Over Wegen Door Vleermuizen

Wegpassages van vleermuizen Veldonderzoek naar het gebruik van infrastructuur over wegen door vleermuizen

Bekijk PDF online (6,11 MB)
Onderbouwing Verstoringsafstanden Werkplan Weidevogels

Onderbouwing verstoringsafstanden werkplan weidevogels in Fryslân

Bekijk PDF online (5,23 MB)
Steltlopers Op Slaapplaatsen In Fryslân In 2008

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2008

Bekijk PDF online (1,48 MB)
The Fitztitute Gets Its Ducks In A Row

The Fitztitute gets its ducks in a row

Bekijk PDF online (64,65 KB)
Hoempgedrag En Terreinkeus Van Roerdompen In De Houtwiel

Hoempgedrag en terreinkeus van Roerdompen in De Houtwiel

Bekijk PDF online (4,15 MB)
Bescherming Van Weidevogels Tijdens Trek En Overwintering

Bescherming van weidevogels tijdens trek en overwintering

Bekijk PDF online (2,00 MB)
Revitalisatie Van Rietoevers In Het Zuidlaardermeer
Werk maken van herstel 20 december 2010

Revitalisatie van rietoevers in het Zuidlaardermeer

Bekijk PDF online (8,72 MB)
De Invloed Van Beheer En Predatie Op De Overleving Van Weidevogelkuikens In Friesland
Werk maken van herstel 4 december 2010

De invloed van beheer en predatie op de overleving van weidevogelkuikens in Friesland

Bekijk PDF online (794,43 KB)
Persistence Of Low Pathogenic Avian Influenza Virus In Waterfowl In A Southern African Ecosystem
Biodiversiteit 2 december 2010

Persistence of Low Pathogenic Avian Influenza Virus in Waterfowl in a Southern African Ecosystem

Bekijk PDF online (359,60 KB)
Effectiviteit Compensatie Weidevogelhabitat. Resultaten Nulstudie Mijdrecht En Leeuwarden

Effectiviteit compensatie weidevogelhabitat. Resultaten nulstudie Mijdrecht en Leeuwarden

Bekijk PDF online (1,16 MB)
Realising Transboundary Ecological Connectivity In The Ukrainian Carpathians Ukrainian Version

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians. Ukrainian version

Bekijk PDF online (9,43 MB)
Early Successional Stages Of Reed Phragmites Australis Vegetations And Its Importance For The Bearded Reedling Panurus Biarmicus In Oostvaardersplassen The Netherlands
Biodiversiteit 1 november 2010

Early successional stages of Reed Phragmites australis vegetations and its importance for the Bearded Reedling Panurus biarmicus in Oostvaardersplassen, The Netherlands

Bekijk PDF online (833,83 KB)
Broedvogels En Beheer In De Weerribben 1999 2007. Kritische Factoren En Herstelmaatregelen Voor Moerasvogels Met Instandhoudingsdoelen

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

Bekijk PDF online (5,53 MB)
Evaluatie Opkrikplannen Weidevogelreservaten
Werk maken van herstel 28 augustus 2010

Evaluatie Opkrikplannen weidevogelreservaten Fryslân/Groningen 2007-2009

Bekijk PDF online (1,18 MB)
Boezemland Herstellen Met Bagger Pilot Grutte Grienen

Boezemland herstellen met bagger: Pilot Grutte Grienen

Bekijk PDF online (7,05 MB)
Effectiveness Of Spatial Mosaic Management For Grassland Breeding Shorebirds

Effectiveness of spatial mosaic management for grassland breeding shorebirds

Bekijk PDF online (337,17 KB)
PROEF MESTSCHEIDING

Proef mestscheiding weidevogelreservaten Fryslân en Groningen 2010

Realising Transboundary Ecological Connectivity In The Ukrainian Carpathians.English Version

Realising transboundary ecological connectivity in the Ukrainian Carpathians.English version

Bekijk PDF online (9,07 MB)
Phenotypic Flexibility Of A Southern African Duck Alopochen Aegyptiaca During Moult Do Northern Hemisphere Paradigms Apply
Biodiversiteit 13 mei 2010

Phenotypic flexibility of a southern African duck Alopochen aegyptiaca during moult: do northern hemisphere paradigms apply?

Bekijk PDF online (204,98 KB)
Een Pilotstudie Naar De Interacties Tussen Broedende Weidevogels En Brandganzen
Biodiversiteit 2 maart 2010

Een pilotstudie naar de interacties tussen broedende weidevogels en brandganzen

Bekijk PDF online (291,86 KB)
Additional Research On The Impact Of Conventional Illumination Of Offshore Platforms In The North Sea On Migratory Bird Populations

Additional research on the impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

Bekijk PDF online (670,37 KB)
Betekenis Van Natuurgraslanden Voor Onverwinterende Ganzen

Betekenis van natuurgraslanden voor onverwinterende ganzen

Bekijk PDF online (545,91 KB)
Brochure De N333 Groot Knelpunt In De Natuurverbinding Tussen De Weerribben De Wieden

Brochure de N333 groot knelpunt in de natuurverbinding tussen de Weerribben de Wieden

Bekijk PDF online (18,70 MB)
Broedvogels Van De Buitenkaadse Oostvaardersplassen In 1997, 2002 En 2007

Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007

Bekijk PDF online (3,04 MB)
Safeguarding The Romanian Carpathian Ecological Network

Safeguarding the Romanian Carpathian Ecological Network

Bekijk PDF online (5,08 MB)
Les Forets Inondees Tresors Du Delta Intérieur

Les forets inondees tresors du delta intérieur

Bekijk PDF online (4,05 MB)
Poster Vissensoorten Niger

Poster vissensoorten Niger

Bekijk PDF online (1,40 MB)
Poster Vogelsoorten Niger

Poster vogelsoorten Niger

Bekijk PDF online (1,37 MB)
Summary Living On The Edge

Summary Living on the Edge

Bekijk PDF online (951,40 KB)
Summary Living On The Edge

Samenvatting: Living on the Edge

Bekijk PDF online (922,59 KB)
Land Cover And Avian Biodiversity In Rice Fields And Mangroves Of West Africa

Land cover and avian biodiversity in rice fields and mangroves of west africa

Bekijk PDF online (3,53 MB)
Use Of Unfertilised Margins On Intensively Managed Grassland By Black Tailed Godwit Limosa Limosa And Redshank Tringa Totanus Chicks
Werk maken van herstel 10 december 2009

Use of unfertilised margins on intensively managed grassland by Black-tailed Godwit Limosa limosa and Redshank Tringa totanus chicks

Bekijk PDF online (634,66 KB)
The Impact Of Conventional Illumination Of Offshore Platforms In The North Sea On Migratory Bird Populations

The impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

Bekijk PDF online (3,08 MB)
Voedsel Voor Wadvogels In De Oosterschelde Nazomer 2009

Voedsel voor wadvogels in de Oosterschelde: nazomer 2009

Bekijk PDF online (20,35 MB)
Het Gebruik Van Paladuct Galamadammen Door Dieren. Veld Onderzoek Naar Het Functioneren Van Faunapassage Galamadammen

Het gebruik van paladuct Galamadammen door dieren. Veld onderzoek naar het functioneren van faunapassage Galamadammen

Bekijk PDF online (6,63 MB)
Decline And Potential Recovery Of The European Grey Partridge (Perdix Perdix) Population—a Review
Biodiversiteit 18 augustus 2009

Decline and potential recovery of the European grey partridge (Perdix perdix) population—a review

Bekijk PDF online (217,41 KB)
Useofunfertilisedmargins

Use of unfertilised margins on intensively managed grassland by Black-tailed Godwit Limosa limosa and Redshank Tringa totanus chicks

Bekijk PDF online (690,93 KB)
Handleiding Bodemkwaliteit Weidevogelgebieden

Handleiding bodemkwaliteit weidevogelgebieden

Bekijk PDF online (1,21 MB)
Proefproject Vastemestvoorziening

Proefproject vastemestvoorziening weidevogelreservaten Fryslân/Groningen

Bekijk PDF online (825,59 KB)
Meervleermuizen In Fryslân

Meervleermuizen in Fryslân

Bekijk PDF online (309,24 KB)
Visible Plot Markers May Bias The Results Of Dropping Counts
Biodiversiteit 30 januari 2009

Visible plot markers may bias the results of dropping counts

Bekijk PDF online (759,76 KB)
Fertilisation Of Coastal Grasslands And Capacity For Accommodating Geese

Fertilisation of coastal grasslands and capacity for accommodating geese

Bekijk PDF online (722,61 KB)
Zuurgraadregulering Van De Bodem Bij Weidevogelreservaten Op Veengrond
Werk maken van herstel 15 september 2008

Zuurgraadregulering van de bodem bij weidevogelreservaten op veengrond

Bekijk PDF online (236,79 KB)
Ruimte Voor Riet En Moerasvogels In De Noordelijke Randmeren. Sturende Factoren En Beheermaatregelen Voor Kwalificerende Moerasvogels

Ruimte voor riet en moerasvogels in de noordelijke randmeren. Sturende factoren en beheermaatregelen voor kwalificerende moerasvogels

Bekijk PDF online (4,24 MB)
Creating New Foraging Opportunities For Dark Bellied Brent Branta Bernicla And Barnacle Geese Branta Leucopsis In Spring Insights From A Large Scale Experiment
Biodiversiteit 27 april 2008

Creating new foraging opportunities for dark-bellied brent Branta bernicla and barnacle geese Branta leucopsis in spring- insights from a large scale experiment

Bekijk PDF online (781,55 KB)