Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Werk maken van herstel 4 november 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

Bekijk PDF online (5,66 MB)
Werk maken van herstel 5 oktober 2020

Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer?

Bekijk PDF online (276,88 KB)

Impacts du changement climatique dans le bassin du fleuve Sénégal: une évaluation spatiale de la vulnérabilité

Bekijk PDF online (9,45 MB)

Climate impacts in the Senegal River Basin: a spatial vulnerability assessment

Bekijk PDF online (9,00 MB)

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie

Bekijk PDF online (270,84 KB)

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2015 en 2019

Bekijk PDF online (401,52 KB)

Overview output muskrat research programme

Bekijk PDF online (490,21 KB)

A Large‐Scale Experiment to Evaluate Control of Invasive Muskrats

Bekijk PDF online (1,04 MB)

Cost-benefit of analysis of invasive muskrat control in the Netherlands

Bekijk PDF online (94,29 KB)

Ecological impact and cost-effectiveness of wildlife crossings in a highly fragmented landscape: a multi-method approach

Bekijk PDF online (1,72 MB)

De Sahel als overwinteringsgebied voor trekvogels

Bekijk PDF online (2,62 MB)

Voorkomen, dichtheid en habitatkeuze van Europese zangvogels in de Sahel

Bekijk PDF online (2,30 MB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi