Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Rode regenwormen: sleutelspelers voor boerenlandbiodiversiteit

Bekijk PDF online (413,47 KB)
30 mei 2019

Atlas de la vallée du Sourou – partie 3

Bekijk PDF online (16,59 MB)
Remote sensing 30 mei 2019

Atlas de la vallée du Sourou (Mali) – partie 1

Bekijk PDF online (17,06 MB)

De muskusrat op zijn retour

Bekijk PDF online (376,06 KB)

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online (3,45 MB)

Nieuwe bestrijdingsstrategie muskusratten?

Bekijk PDF online (740,87 KB)
Populatiebeheer en genetica 13 december 2018

Toekomst van het muskusrattenbeheer in Nederland De mogelijkheden onderzocht

Bekijk PDF online (4,22 MB)

Intensive Bekämpfung von Bisam und Nutria in den Niederlanden

Bekijk PDF online (418,80 KB)

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online (4,51 MB)

Technische rapportage “objectbescherming en analyse van ontwikkelingen in de proefuurhokken

Bekijk PDF online (5,33 MB)

Jonge moerassen in Groningen Successie en perspectieven

Bekijk PDF online (2,22 MB)

Predatie en reproductie bij weidevogels in de Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017

Bekijk PDF online (1,84 MB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi