Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)

Vleermuizen in Amsterdam: inzicht in de winteractiviteit

Bekijk PDF online (559,65 KB)

De rol van de Vos en andere predatoren op de ontwikkeling van op de grond broedende vogels in het Lauwersmeer

Bekijk PDF online (4,62 MB)

Poster Biodiversiteit in Amsterdam-Oost

Bekijk PDF online (589,79 KB)

Ruimtelijke verspreiding van dakbroedende visdieven tijdens het broedseizoen

Bekijk PDF online (6,00 MB)
Ecologische begeleiding 25 januari 2023

Begeleide ontwikkeling van de regionale beverpopulatie in Groningen en Drenthe. Onderbouwing van de beschikbaarheid van herplaatsingslocaties en de route naar een goede SvI.

Bekijk PDF online (2,62 MB)

Key habitat factors of breeding birds in agricultural hedgerow landscapes in East-Fryslân, The Netherlands, in European perspective – ecological evaluation and relation to agri-environmental schemes

Bekijk PDF online (5,66 MB)

Ecologisch werkprotocol Schiermonnikoog

Bekijk PDF online (796,34 KB)

Ecologische werkwijze bij kleinschalige ruimtelijke ingrepen Schiermonnikoog

Bekijk PDF online (2,04 MB)
Remote sensing 26 oktober 2022

Oud gras- en greppelland in beeld

Bekijk PDF online (9,20 MB)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation

Fotograaf: Kevin van der Kooi