Populatiebeheer en genetica

Nieuwe strategie voor bestrijding van Muskusratten

P1060846 Marc Rothengatter Veendiep Mrt 2012

De ledenvergadering van de Unie van Waterschappen heeft ingestemd met een nieuwe strategie voor de bestrijding van Muskusratten. Mede op basis van resultaten van een samenhangend onderzoeksprogramma door A&W, Universiteit van Amsterdam, de Zoogdiervereniging en de Universiteit Oxford heeft de Unie van Waterschappen deze belangrijke afweging goed onderbouwd kunnen maken. Er is door de ledenvergadering op 14 juni j.l. besloten om Muskusratten tot aan de landsgrens terug te dringen. De nieuwe bestrijdingsstrategie minimaliseert het risico op graafschade in dijken en oevers. Zo blijft de waterveiligheid verzekerd. Daarnaast is het aannemelijk dat deze vergaande bestrijding van muskusratten een positief effect heeft op de biodiversiteit. In ieder geval zal het ook leiden tot lagere aantallen ongewenste bijvangsten.

Zie ook:
https://www.uvw.nl/nieuwe-strategie-bestrijding-muskusratten-in-nederland/

Fotograaf:
Fotograaf: