Populatiebeheer en genetica

Bewijs voor de effectiviteit van bestrijding van muskusratten

P1060846 Marc Rothengatter Veendiep Mrt 2012

In Nederland wordt de muskusrat van oudsher bestreden om de veiligheid van dijken en oever te garanderen.  Dat is nodig om te voorkomen dat door graverij in dijken en oevers de waterveiligheid in gevaar komt. Om na te gaan of dat werkt, is een proef uitgevoerd. Daarbij is de soort in een aantal grote gebieden enkele jaren niet bestreden. De proef laat zien dat bestrijding daadwerkelijk leidt tot kleinere aantallen. Die bevinding is één van de resultaten van een samenhangend onderzoeksprogramma. Dat is uitgevoerd in opdracht van de Unie van Waterschappen door A&W en andere onderzoekspartners (Universiteit van Amsterdam, Zoogdiervereniging, Universiteit Oxford). De resultaten zijn nu openbaar beschikbaar in een publicatie in het European Journal of Wildlife Research: Bos et al. 2019 EJWR

Op 16 mei is over het onderzoek een natuurbericht geplaatst op Nature Today: Bestrijden van muskusratten leidt tot een afname van de populatie

 

Fotograaf:
Fotograaf: