Biodiversiteit

Werk maken van herstel

De noodzaak om te werken aan herstel van biodiversiteit wordt breed onderkend en gevoeld. Het is nu vooral zaak om dit om te zetten in concrete plannen en maatregelen. Dat kan op het schaalniveau van landschappen en gebieden (b.v. Natura 2000), maar ook lokaal door bijvoorbeeld vispassages aan te leggen, bijenstroken aan te planten of schuil- en nestgelegenheid voor vleermuizen en vogels te realiseren. Zowel in de stad als in het landelijk gebied.

A&W draagt op verschillende manieren bij aan het herstel van natuur en biodiversiteit. We maken visies en plannen voor duurzame landschappen, voor de inrichting en het beheer van natuurgebieden, en we adviseren over het ontwerp en de aanleg van fauna- en vispassages. We hebben jarenlang ervaring met natuurinclusieve landbouw en ontwikkeling van nieuwe natuur, en werken daarin nauw samen met boeren en water- en natuurbeheerders. Ook doen we gericht onderzoek naar de ecologie van bodem en insecten: daar ligt de basis voor gezonde ecosystemen.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Werk maken van herstel 12 december 2019

Re-assessment of phosphorus availability in fens with varying contents of iron and calcium

Bekijk PDF online (2,11 MB)
Werk maken van herstel 11 november 2019

Doorlichting weidevogelgebieden Noord-Holland

Bekijk PDF online (2,79 MB)
Biodiversiteit / Klimaat en Water 17 december 2018

Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap

Bekijk PDF online (1,21 MB)
Fotograaf: