Biodiversiteit

Werk maken van herstel

De noodzaak om te werken aan herstel van biodiversiteit wordt breed onderkend en gevoeld. Het is nu vooral zaak om dit om te zetten in concrete plannen en maatregelen. Dat kan op het schaalniveau van landschappen en gebieden (b.v. Natura 2000), maar ook lokaal door bijvoorbeeld vispassages aan te leggen, bijenstroken aan te planten of schuil- en nestgelegenheid voor vleermuizen en vogels te realiseren. Zowel in de stad als in het landelijk gebied.

A&W draagt op verschillende manieren bij aan het herstel van natuur en biodiversiteit. We maken visies en plannen voor duurzame landschappen, voor de inrichting en het beheer van natuurgebieden, en we adviseren over het ontwerp en de aanleg van fauna- en vispassages. We hebben jarenlang ervaring met natuurinclusieve landbouw en ontwikkeling van nieuwe natuur, en werken daarin nauw samen met boeren en water- en natuurbeheerders. Ook doen we gericht onderzoek naar de ecologie van bodem en insecten: daar ligt de basis voor gezonde ecosystemen.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

10219

Handreiking Natuerlik Ljouwert 2050

Bekijk PDF online (11,25 MB)
10222

Ruimtelijke analyse voor Aanvalsplan Grutto-gebied Idzegea e.o.

Bekijk PDF online (8,08 MB)
10038

Ecologische effecten van het scheuren van grasland in Arkemheen

Bekijk PDF online (1,30 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: