Werk maken van herstel Dierbeweging en zenderstudies

Onderzoek overleving kievitkuikens op plasdras: een update

IMG 20190701 WA0006

In het kader van landelijk onderzoek vergelijkt A&W dit jaar de overleving van kievitkuikens in percelen met en zonder volgepompte greppels. Zie ook ons eerdere nieuwtje hierover. Inmiddels zijn de laatste kuikens die dit voorjaar van een radiozender zijn voorzien teruggepeild. Ze bleken zich op te houden in een groepje met andere Kieviten. De eerste lichting kuikens leek het begin mei moeilijk te hebben vanwege de kou. Tot onze verrassing groeide een aantal kuikens op maispercelen beter. Een aanzienlijk deel van de kuikens heeft het niet overleefd. Naast de kou waren verdrinking en predatie andere doodsoorzaken. Het onderzoek vindt plaats in opdracht van het landelijk kennisnetwerk OBN. Na de zomer worden de resultaten gepubliceerd.

Fotograaf:
Fotograaf: