Monitoring van biodiversiteit

Vegetatieseizoen 2019 zit erop

Neerlands Reid

Het vegetatieseizoen bij A&W zit er weer op! In het najaar zijn in het Lauwersmeer nog plaatsbepalingen en hoogtemetingen gedaan bij pq’s, met een Catalyst met rtk-DGPS. Met dit nieuwe systeem kunnen we metingen doen met een nauwkeurigheid kleiner dan 2 centimeter. Deze maken deel uit van onderzoek naar effecten van bodemdaling door gaswinning op de vegetatie, dat we als sinds 2007 uitvoeren.  

Een groot deel van het veldwerk vond plaats in De Vennoot op Ameland. Dat is een particulier natuurterrein, in eigendom van een coöperatie van Amelander boeren. Het omvat de kwelder het Neerlands Reid, de Kooiduinen en een deel van de Oerderduinen aan de oostzijde van het eiland. In opdracht van de provincie Fryslân is er een vlakdekkende vegetatie- en plantensoortenkartering uitgevoerd. We troffen er maar liefst 52 Rode-Lijstsoorten aan, waarvan 13 in de categorie bedreigd! De komende winter worden de verzamelde gegevens verwerkt. 

Fotograaf:
Fotograaf: