Werk maken van herstel

De flower power van bloeiende bomen

Meidoorninbloei

De frisgroene kleuren van het voorjaar worden in april en mei aangevuld door het wit en roze van uitbundige bloeiende bomen en struiken. In boomsingels, bosranden en stedelijk groen zijn meidoorns nu in volle pracht te zien. We genieten er met volle teugen van. Bloeiende bomen trekken veel insecten aan en zijn daarom ook belangrijk voor de biodiversiteit. Overdag bezoekt een breed scala aan insecten de bloesems en ’s nachts komen bijvoorbeeld nachtvlinders op de geurige bloemen af. Als je bij een meidoorn staat hoor je de boom letterlijk zoemen van het leven. En daarmee zijn de bomen ook zeer aantrekkelijk voor insectenetende zangvogels en vleermuizen. Zo bleek uit onderzoek in de Verenigde Staten dat deze flower power van belang is voor trekvogels, die profiteren van de insectenrijkdom tijdens de bloei om even bij te tanken.

A&W gaat de komende jaren onderzoek doen naar de betekenis van bloeiende bomen voor de biodiversiteit. Onder andere door te kijken naar het insectenbezoek en de functie van verschillende bloeiers voor vleermuizen en vogels. Als we meer weten over de ecologische functie van bloeiende bomen in het landschap, kunnen we daar ook in het landschapsbeheer en in het beheer van het groen in dorpen en steden rekening mee houden.

 

Fotograaf:
Fotograaf: