Biodiversiteit Werk maken van herstel

Biodiversiteitsplan voor de gemeente Noardeast-Fryslân

Biodiversiteit

De gemeente Noardeast-Fryslân wil werk maken van het versterken van biodiversiteit. Maar hoe kan een gemeente dat het beste doen? Wat zijn zinvolle maatregelen en locaties?

Om dergelijke vragen te beantwoorden is Altenburg & Wymenga gevraagd om een biodiversiteitsplan op te stellen. In dat plan vormt het landschap van Noardeast-Fryslân het vertrekpunt. De verschillende onderdelen van het landschap hebben elk een eigen functie en zijn elk van belang voor specifieke soorten. Dorpen en stedelijk gebied vormen daarbij een heel eigen ‘landschapstype’. Voor elk van de landschapsonderdelen is in kaart gebracht hoe de biodiversiteit versterkt kan worden. En ook rollen die de gemeente daarbij kan innemen. Versterken van biodiversiteit is vooral een zaak van gezamenlijk bouwen aan een ecologisch netwerk. Om die reden is ook in beeld gebracht wat er al gebeurt, door de gemeente zelf en door anderen: dat biedt kansen om bij aan te sluiten. Deze eerste stap leverde een brede waaier aan mogelijkheden op.

Geld en capaciteit zijn echter niet onuitputtelijk, dus het maken van keuzes was nodig. Haar keuzes heeft de gemeente verwoord in een missie en een strategie. Dat maakt duidelijk waar zij zich voor in wil zetten en waarom. De maatregelen die passen bij deze keuzes zijn vervolgens verder uitgewerkt in het plan. Daarbij is het belang van de maatregel en hoe en waar deze het beste kan worden uitgevoerd toegelicht. Het biodiversiteitsplan is hier te downloaden.

Mooi nieuws: inmiddels is het biodiversiteitsplan aangenomen door de gemeenteraad. Dat betekent dat de gemeente aan de slag kan met de volgende stap richting uitvoering van de maatregelen.   

Fotograaf:
Fotograaf: