Werk maken van herstel

Beheersrichtlijnen houtsingels en houtwallen gepubliceerd

Houtwal bij Eastermar

Door de VBNE (Vereniging van Bos en Natuureigenaren) worden zogenaamde veldwerkplaatsen georganiseerd. Deze zijn bedoeld om inzichten uit recent onderzoek en ervaringen met beheer in het veld met elkaar te delen. Onlangs publiceerde de VBNE het verslag van de veldwerkplaats over beheer en inrichting van houtsingel- en houtwallandschappen. Deze werd gehouden op 17 oktober 2018.

In de veldwerkplaats kwamen verschillende zaken aan de orde. Belangrijke onderwerpen waren de kenmerken van coulisselandschappen met hoge dichtheden aan broedvogels en de rol van inheems plantmateriaal. Ook kwam de organisatie van het beheer door agrarische collectieven aan bod. De veldwerkplaats werd gegeven in de Noardlike Fryske Wâlden. Dit is een belangrijk broedgebied voor veel vogelsoorten. Ernst Oosterveld van A&W leverde een bijdrage aan het programma. Zie www.veldwerkplaatsen.nl/veldwerkplaats/gebiedskenmerken.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Ernst Oosterveld.

Fotograaf:
Fotograaf: