Populatiebeheer en genetica

Helpen om faunaschade te voorkomen

IMG 4040

Toenemende populaties van diersoorten en de terugkeer van dieren als de wolf en de bever brengen veel uitdagingen met zich mee, vooral voor de landbouw. Dat gaat bijvoorbeeld om begrazing van graslanden door ganzen of wroeten en graven in percelen door wilde zwijnen en dassen. Of denk aan vraat aan vruchten door vogels in boomgaarden. En recent komt daar de terugkeer van de wolf bij, waardoor in sommige gebieden geregeld schapen worden aangevallen. Jaarlijks lopen de kosten om de getaxeerde schade te vergoeden in de tientallen miljoenen euro’s.

Om enerzijds gehouden dieren en landbouwgronden te beschermen en anderzijds kosten te beperken is het van groot belang om na te gaan hoe eventuele schade – meestal in termen van verlies aan opbrengst – kan worden voorkomen. In dat kader werkt A&W momenteel, samen met de Natuurverdubbelaars, aan een herziening van de zogenaamde Faunaschade PreventieKits (FPK’s) van BIJ12. Deze preventiekits lichten boeren in over maatregelen die zij kunnen treffen om faunaschade tegen te gaan. Voor elke diersoort die schade kan veroorzaken is er een speciale preventiekit. De huidige kits zijn toe aan actualisatie. Op grond van nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen werken we samen met boeren aan het herzien van de preventiekits. Zo worden niet-effectieve maatregelen verwijderd en nieuwe, effectieve maatregelen toegevoegd.

Fotograaf:
Fotograaf: