https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2017/05/2015-04-14-14.21.10-Koais-KriteAlde-Feanen.jpg

Toekomstbestendig waterbeheer

Water Hoogkerk

Publicaties

Natuerlik Ljouwert 2050

Handreiking Natuerlik Ljouwert 2050

Bekijk PDF online (11,25 MB)
Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)
Veenvisie

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

Bekijk PDF online (61,47 MB)
BW2022

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Eindrapportage van resultaten t/m 2021.

Bekijk PDF online (7,50 MB)
Mogelijke Moerasontwikkeling In De Hege Warren

Mogelijke moerasontwikkeling in de Hege Warren Kansen, knelpunten en fasering

Bekijk PDF online (4,04 MB)
Stappenschema Kruidenrijk Grasland Op Veen Nov’21

Stappenschema voor ontwikkeling kruidenrijk grasland bij hoog grondwater in de Friese veenweiden

Bekijk PDF online (866,37 KB)
Kruidenrijk Grasland

Ontwikkeling van kruidenrijke graslanden bij hoog grondwater in Friese veenweiden. Een overzicht van beschikbare kennis.

Bekijk PDF online (2,50 MB)
Natte Teelten En Biodiversiteit

Natte teelten en biodiversiteit. Een kennisoverzicht met speciale aandacht voor lisdodde- en veenmosteelt.

Bekijk PDF online (1,59 MB)
Ganzen En Natura 2000 Doelen In Het Naardermeer

Ganzen en Natura 2000-doelen in het Naardermeer: effecten en handvatten voor beheer.

Bekijk PDF online (3,98 MB)
Thumbnail BW Landschap

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie

Bekijk PDF online (270,84 KB)
Waterkwaliteit En Biodiversiteit

Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap

Bekijk PDF online (1,21 MB)
Resultaten Van Vermoerassing. Inventarisatie En Analyse Vermoeraste Gebieden

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online (4,51 MB)
Jonge Moerassen In Groningen

Jonge moerassen in Groningen Successie en perspectieven

Bekijk PDF online (2,22 MB)
Effecten Van Tijdelijk Hoog Waterpeil Op Weidevogels, Bodem En Grasopbrengst

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

Bekijk PDF online (3,87 MB)
Eindevaluatie Enclosureproeven De Leijen, Resultaten Over 2004 Tm 2013

Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen, Resultaten over 2004 t/m 2013

Bekijk PDF online (2,96 MB)
Ecohydrologische Systeemanalyse Van Rome (Midden Opsterland)

Ecohydrologische systeemanalyse van Rome (Midden-Opsterland)

Bekijk PDF online (4,84 MB)
Ecologische Beoordeling Uitbreiding Panhuyspoel. Effecten Op Hydrologie En Stikstofdepositie

Ecologische beoordeling uitbreiding Panhuyspoel. Effecten op hydrologie en stikstofdepositie

Bekijk PDF online (4,59 MB)
Sloten Voor Natuur In De IJsseldelta, Huidige Toestand En Mogelijkheden Voor Verbetering

Sloten voor natuur in de IJsseldelta, Huidige toestand en mogelijkheden voor verbetering

Bekijk PDF online (3,02 MB)
L’impact D’un Faible Débit Du Fleuve Sur L’inondation, La Végétation Et L’utilisation Des Terres Dans Le Delta Intérieur Du Niger

L’impact d’un faible débit du fleuve sur l’inondation, la végétation et l’utilisation des terres dans le Delta Intérieur du Niger

Bekijk PDF online (5,31 MB)
Ganzen En Smienten Rond Het Leekstermeer In Een Tijd Van Vergraving En Vernatting. Monitoring Inzake De Waterberging 2008 2012

Ganzen en smienten rond het Leekstermeer in een tijd van vergraving en vernatting. Monitoring inzake de waterberging 2008-2012

Bekijk PDF online (4,07 MB)
The Impact Of A Lower River Flow On The Inundation, Vegetation And Land Use In The Inner Niger Delta

The impact of a lower river flow on the inundation, vegetation and land use in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online (3,54 MB)
Water Crisis In The Inner Niger Delta (Mali), Causes, Consequences, Solutions

Water crisis in the Inner Niger Delta (Mali), Causes, consequences, solutions

Bekijk PDF online (1,14 MB)
Water Sharing In The Upper Niger Basin

Water sharing in the Upper Niger Basin

Bekijk PDF online (1,16 MB)
Broedvogels En Beheer In De Weerribben 1999 2007. Kritische Factoren En Herstelmaatregelen Voor Moerasvogels Met Instandhoudingsdoelen

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

Bekijk PDF online (5,53 MB)
Predicting The Annual Peak Flood Level In The Inner Niger Delta

Predicting the annual peak flood level in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online (2,70 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: