Monitoring van biodiversiteit Ecologische effectenstudies

Ecologische monitoring Windpark Fryslân

Windturbine

In het noordelijke deel van het IJsselmeer ontwikkelt Windpark Fryslân BV een windpark met 89 windturbines. Onderdeel hiervan is een natuurvoorziening in het IJsselmeer bij Kornwerderzand.  A&W verzorgt, samen met Bureau Waardenburg, de komende vijf jaar de ecologische monitoring van het windpark. Dat moet onder meer inzicht geven in het voorkomen van vleermuizen in het windpark en de effecten op vogels (aanvaring en verstoring). Ook de ontwikkeling van natuurwaarden (waterplanten, visstand, vogels) in de natuurvoorziening wordt onderzocht. Meer informatie over het project is hier te vinden. 

Fotograaf:
Fotograaf: