Populatiebeheer en genetica

Kosten-batenanalyse muskusrattenbeheer

Foto Marc Rothengatter

Lidstaten van de EU zijn verplicht om passende maatregelen te treffen ten aanzien van het beheer van invasieve exoten. Ook de muskusrat is zo’n invasieve soort. Om te bepalen wat passende maatregelen zijn, onderzochten Waterschap Zuiderzeeland en A&W de kosten en baten van drie verschillende strategieën van muskusrattenbeheer in Nederland. Vergeleken zijn bestrijding waarbij de aantallen op een laag niveau gehouden worden, volledige verwijdering en niets doen. Voor elk van deze strategieën zijn de kosten ingeschat voor arbeid, herstel van schade door de muskusratten en investeringen in preventieve maatregelen. Dat is gedaan voor zowel de korte als de lange termijn. Volledige verwijdering blijkt financieel gezien de meest aantrekkelijke strategie te zijn voor muskusrattenbeheer in Nederland. 

De resultaten van deze studie zijn gepubliceerd in het themanummer ‘Governance van de uitvoering’ van het Water Governance Tijdschrift. Het artikel is hier te downloaden:

Artikel muskusrattenbeheer

Fotograaf:
Fotograaf: