Monitoring van biodiversiteit Ecologische begeleiding

Ecologische begeleiding Selwerderhof

DSC0078

Een deel van de begraafplaats Selwerderhof in de stad Groningen wordt gesaneerd. Dat gebeurt op een bijzondere manier. Door aantrekkelijke en slimme herinrichting worden dieren weggelokt van een voormalige stortlocatie naar aantrekkelijk leefgebied. Binnen de begraafplaats worden locaties ingericht die leefruimte en voedsel bieden aan allerlei soorten.  Verschillende soorten vogels, vleermuizen, amfibieën, libellen en vlinders moeten daar gebruik van gaan maken.

A&W houdt toezicht op de aanleg en ontwikkeling van de nieuwe leefgebieden. Ook volgen we een aantal jaren of de doelsoorten er echt gebruik van maken. Om te kunnen beoordelen of het doel bereikt is, is ook een methode ontwikkeld om dit objectief te doen. Dit voorjaar is de nulmeting gestart. De inventarisatie van vogels, poelkikker en insecten loopt inmiddels. In de herfst van 2019 vindt de eerste beoordeling van de resultaten van de herinrichting plaats. De monitoring loopt tot 2023.  We voeren het project uit in opdracht van Tauw bv.

 

 

Fotograaf:
Fotograaf: