Geo-analyse

Habitat- en vegetatiekaarten

Inzicht in de verspreiding van plantensoorten en vegetatie is een krachtig hulpmiddel om te begrijpen hoe een terrein of systeem ecologisch functioneert. A&W voert als één van de weinige bedrijven in Nederland zo’n 30 jaar karteringen uit van vegetaties en plantensoorten. Aanpak, detailniveau en reikwijdte zijn afhankelijk van de vraag, en variëren van inventarisaties van individuele plantensoorten tot gebiedsdekkende vegetatiekarteringen of structuurkarteringen met stereo-scopie. Ook vertalen we de karteringen naar Natura 2000-habitattypenkaarten. Met deze kennis adviseren we over inrichting en beheer. A&W karteert door het hele land, van Zeeland tot Groningen en van Limburg tot de Waddeneilanden.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online (4,51 MB)
Geo-analyse 1 januari 2018

Mapping Grassland Management Intensity Using Sentinel-2 Satellite Data

Bekijk PDF online (2,73 MB)
Geo-analyse 1 juni 2017

The potential of Sentinel-2 data for detecting grassland management intensity to support monitoring of meadow bird populations

Bekijk PDF online (14,68 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: