Werk maken van herstel Monitoring van biodiversiteit

Beleef de waterbuffel

Waterbuffel in de Diemerscheg, foto door Esther van der Hart
Waterbuffel

Als je oren en ogen te kort komt kan je er maar het beste bovenop zitten. Dat doen wij in de Waterlandtak-West bij de waterbuffels. We houden ze in de gaten met zenders van het bedrijf Smartparks om meer te weten te komen over het dagelijkse ritme van de waterbuffel. Lopen ze liever tussen het wilgenstruweel? Hoe lang badderen ze in het water en grazen ze veel op de open stukjes van het gebied? Allemaal vragen die we hopen te beantwoorden door de gegevens van de zenders naast de resultaten van de vegetatieonderzoeken te leggen. Zonder zenders zouden we veel vaker moeten observeren waar er sporen van vraat zijn.

Op deze manier krijgen we veel informatie over de voorkeur van deze natuurlijke begrazers. Deze informatie is niet alleen handig voor de beheerder van de kudde, maar ook voor de beheerder van het gebied. Breidt het bos zich uit, of komen er ineens open plekken en daarmee kansen voor nieuwe soorten in het gebied? A&W draagt hiermee bij aan de kennis over natuurlijke begrazing met waterbuffels in Nederland. Een vakgebied waar nog veel te leren valt!

Meer informatie is te vinden in de projectomschrijving.

Fotograaf: Esther van der Hart
Fotograaf: Esther van der Hart