Wadden, zee en delta's Dierbeweging en zenderstudies

Ecologisch onderzoek nader belicht

Uitsnede VV

Veel maatschappelijke opgaven van deze tijd roepen ecologische vragen op. Om daar vat op te krijgen is ecologisch onderzoek nodig. Dat is precies waar de ecologen van A&W zich mee bezig houden, in binnen- en buitenland. Ecologisch onderzoek speelt zich af op verschillende terreinen. Het programma Vroege Vogels besteedde recent uitgebreid aandacht aan werk van A&W, op heel verschillende locaties. We zijn verheugd dat we op deze manier voor een breed publiek een blik achter de schermen kunnen werpen:

In een tv-uitzending over de Groninger Waddenkust vertelde collega Nina Fieten over het menu van de kluut. Dit naar aanleiding van een studie in het kader van het onderzoeksprogramma Wij en Wadvogels naar de voedselbeschikbaarheid voor kluten langs de Waddenkust, Klutenplas Westernieland in het bijzonder. 

Nederland zit volop in de energietransitie en op verschillende locaties worden nieuwe windturbines geplaatst. Een van de uitdagingen is om aanvaringsslachtoffers onder vogels en vleermuizen te beperken. Mogelijk kan dat door een van de wieken van de turbines zwart te verven.  Of dat werkelijk helpt is onderwerp van nader onderzoek. Erik Klop sprak in de uitzending over de Groninger Waddenkust over het hoe en waarom van een zwarte wiek aan windmolens. Hier is meer informatie te vinden over het onderzoek naar een zwarte windmolenwiek. 

Een van de oudste natuurgebieden in Nederland, het Naardermeer, wordt doorsneden door een spoorlijn. Recentelijk zijn er verschillende faunapassages onder de spoorlijn aangebracht in een gezamenlijk project van Prorail, Natuurmonumenten en de Provincie Noord-Holland. En worden die dan ook echt gebruikt door dieren? In de radio-uitzending van Vroege Vogels over het Naardermeer vertelde Teun Smink over ons monitoringwerk aan faunapassages onder de spoorlijn in dit gebied. 

 

Fotograaf:
Fotograaf: