Dierbeweging en zenderstudies Monitoring van biodiversiteit

Wat fladdert daar in de Noardlike Fryske Wâlden?

J. Prescher (2023): Baardvleermuis (Myotis mystacinus)
IMG 20231018 WA0001

Sinds 2017 monitort A&W jaarlijks, samen met Landschapsbeheer Friesland, vleermuizen in het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Daarbij registreren we welke vleermuissoorten gebruik maken van de houtwallen en singels. Voor dit onderzoek wordt een batdetector gebruikt: een apparaat dat vleermuisgeluid hoorbaar maakt voor mensenoren. Sinds kort is A&W ook gecertificeerd om vleermuizen te mogen vangen. Dat maakt verdergaand vleermuisonderzoek mogelijk. 

In september j.l. vond ons eerste vangproject plaats, in samenwerking met Vleermeneer Inventarisatie & Monitoring. Doel was het maken van een verdiepingsslag op het lopende batdetectoronderzoek in de NFW. Missen we iets tijdens monitoring met de batdetector? Dat zou kunnen omdat sommige soorten lastig te onderscheiden zijn op basis van geluid en andere bijna niet hoorbaar zijn. Daarnaast geeft het vangen van vleermuizen informatie over geslacht, leeftijd en seksuele status van een individu. In september j.l. is op vier locaties gevangen en vingen we in totaal 25 dieren. Het betrof vijf soorten: Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Laatvlieger, Gewone grootoorvleermuis en Baardvleermuis. Deze laatste twee zijn lastig vast te stellen op basis van geluid. De Baardvleermuis was tot nu toe niet waargenomen bij de monitoring.

In het voorjaar van 2024 gaan we weer vangen, om een jaarrond beeld te krijgen van welke vleermuizen gebruik maken van het Friese singellandschap.

J. Prescher (2023): Laatvlieger (Eptesicus serotinus)
Fotograaf:
Fotograaf: