Werk maken van herstel

Grote karekiet in het nieuwe riet

Goed nieuws uit het rietmoeras van de IJsseldelta bij Kampen. In nieuw ontwikkelde velden met waterriet hebben zich drie Grote karekieten gevestigd. Het rietmoeras is in 2014-2016 aangelegd, voor een belangrijk deel in het kader van het LIFE-project ‘A Better LIFE for Bittern’. Het doel is om het herstel van Roerdomp en Grote karekiet in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren te bevorderen. In totaal gaat het om ongeveer 45 ha moeras met waterriet. A&W voert jaarlijks de monitoring uit van de rietontwikkeling en moerasbroedvogels.

Luchtfoto Rietmoeras Februari 2019 (Project IJsseldelta)

Inventarisatie van riet in de IJsseldelta

Fotograaf: