Werk maken van herstel

Grote karekiet in het nieuwe riet

Karekiet 2 Benny Klazenga

Goed nieuws uit het rietmoeras van de IJsseldelta bij Kampen. In nieuw ontwikkelde velden met waterriet hebben zich drie Grote karekieten gevestigd. Het rietmoeras is in 2014-2016 aangelegd, voor een belangrijk deel in het kader van het LIFE-project ‘A Better LIFE for Bittern’. Het doel is om het herstel van Roerdomp en Grote karekiet in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren te bevorderen. In totaal gaat het om ongeveer 45 ha moeras met waterriet. A&W voert jaarlijks de monitoring uit van de rietontwikkeling en moerasbroedvogels.

Luchtfoto Rietmoeras Februari 2019 (Project IJsseldelta)
Inventarisatie van riet in de IJsseldelta

Fotograaf:
Fotograaf: