Werk maken van herstel

Themanummer Naardermeer in Tussen Duin & Dijk

Grauwe Gans 1 Erik K

Het Naardermeer heeft een lange en roerige geschiedenis als natuurgebied. In de loop van bijna 120 jaar is er veel gedaan om de bijzondere natuurwaarden te behouden en te ontwikkelen. Een themanummer van het natuurtijdschrift ‘Tussen Duin & Dijk’ besteedde eerder dit jaar volop aandacht aan dit fraaie gebied. Een breed scala aan aspecten komt voorbij: van bijzondere natuurwaarden tot exoten en van bedreigingen tot kansen en maatregelen. Een bijdrage van A&W-collega’s Ivan Mettrop en Ron van der Hut gaat in op de toenemende aantallen ganzen en hun invloed op natuurwaarden, zowel in het heden als in het verleden. Hierbij wordt ook de samenhang met veranderingen over de tijd in onder meer waterkwaliteit en hydrologie meegenomen. Belangrijke ontwikkelingen zijn in perspectief gezet op een tijdlijn. Het artikel is gebaseerd op een studie in opdracht van Natuurmonumenten. De resultaten van de studie worden onder andere gebruikt bij inrichting en beheer van de Schil rond het Naardermeer, waar wordt ingezet op dynamisch moeras.      

Fotograaf:
Fotograaf: