Populatiebeheer en genetica

Project - Simulatiemodel van de bestrijding van muskusratten

A&W investeert in de ontwikkeling van (populatie)modellen, omdat ze een goed gereedschap zijn om kwantitatief te denken. Modellen helpen hypotheses te genereren en objectieve schattingen te maken aangaande de ontwikkeling van verschillende diersoorten en situaties.

Via onderstaande link komt u bij een “demonstratie-model” met een aantal belangrijke bouwstenen om een populatie te beheren, in dit geval van Muskusratten. U kunt zelf met de parameters spelen. Dit is een voorbeeld van hoe modellen een rol kunnen spelen in de communicatie van resultaten en het begrijpen van het belang van afzonderlijke factoren.

De achtergrond van dit demonstratiemodel rust op het onderzoek dat hiervoor gedaan is. Daartoe zijn ook andere modellen gemaakt, o.a. een model dat ruimtelijk expliciet is en aantallen muskusratten in Nederland kan ‘terug voorspellen’ (samenwerking met de Universiteit van Amsterdam). Ook is in het recente verleden een abstract model gepubliceerd, waarmee verschillende strategieën van bestrijding zijn doorgerekend. Hiermee is onderbouwd waarom het verzamelen van veldgegevens wenselijk is om goede besluitvorming over bestrijding mogelijk te maken.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Gerelateerde projecten

In de laaggelegen delen van Nederland was tot in de jaren ’50 geregeld sprake van grootschalige muizenplagen, maar nadien niet meer. Vanaf 2004 zijn muizen terug op het toneel. In 2014-2015 kwame..

Door hun kenmerkende levenswijze kunnen bevers een positieve rol spelen bij natuurontwikkeling. Maar er is ook een spanningsveld met waterveiligheid en economische belangen. Goed doordacht en consi..

Muskusratten bouwen hun nesten vaak in kaden, wat een reëel risico oplevert voor de waterveiligheid. Daarom zijn waterschappen al sinds de komst van deze exoot in Nederland bezig met de bestrijdin..

Het broedproces van de kievit in Fryslân komt steeds meer in de knel. Hebben weersomstandigheden direct invloed op het jaarlijkse broedsucces? En hoe groot is de indirecte invloed van het weer via..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
Fotograaf: