Dierbeweging en zenderstudies Monitoring van biodiversiteit

A&W-bijdrage aan symposium ‘Natuurlijke Begrazing’

Waterbuffel

Op 13 oktober viert Free Nature haar 15-jarige jubileum met het symposium ‘Natuurlijke Begrazing’. Collega Daan Bos levert, samen met Nico Jonker (provincie Noord-Holland), een bijdrage getiteld ‘In hoeverre gaan we nat met Waterbuffels in de Diemerscheg?‘. 

Pal naast de omgelegde A1, bij Muiden, is het oude wegtracé omgevormd naar een ecologische verbindingszone. Het is een moerassig gebied dat machinaal moeilijk valt te beheren. Zou het lukken om het terrein open te houden met behulp van Waterbuffels en zo de ecologische doelen te bereiken? De Provincie heeft Free Nature gevraagd om daar – bij wijze van proef – de komende vijf jaar ervaring mee op te doen. Slagen de buffels erin om een gevarieerd moerasgebied in stand te houden? We vertellen over de bijzondere voorgeschiedenis van een snelweg die natuurverbinding werd en over de eerste bevindingen van de monitoring.

Kijk hier voor meer informatie over ons monitoringswerk aan de waterbuffels in de Diemerscheg.

Fotograaf:
Fotograaf: