Werk maken van herstel

Digitale Groenlunch: Biodiversiteit, samen de trend doorbreken – 29 oktober ’20

IMG 2207

Op donderdag 29 oktober organiseert de Friese Milieufederatie, samen met veel andere partners, een ‘Groenlunch Special Herstelprogramma Biodiversiteit’. Al geruime tijd staat het verlies van biodiversiteit hoog op de agenda. Niet alleen bij politiek en natuurorganisaties, ook bij boeren, burgers en onderwijs. Met elkaar maken we ons sterk om de dalende trend om te buigen naar een stijgende. Dat past precies in het nieuwe beleid van de Provincie Fryslân, maar ook gemeenten en Wetterskip Fryslân zien dit als hun opgave.

Het provinciale Herstelprogramma Biodiversiteit is een breed gedragen proces. Iedereen wil graag aan de slag! Maar om te kunnen aanpakken moeten we wel een gezamenlijk beeld hebben van wat er eigenlijk al gebeurt, waar de verbeterpunten zitten, welke acties we samen kunnen oppakken en waarbij we kunnen aanhaken. Vandaar dat deze zomer door de Friese Milieu Federatie en het Burgerinitiatief Kening een inventarisatie is uitgevoerd om zoveel mogelijk de Friese biodiversiteitsinitiatieven in het vizier te krijgen. A&W heeft een analyse gemaakt van alle data met conclusies en aanbevelingen.

In deze Groenlunch Special worden die resultaten gepresenteerd en hebben we het eerste gesprek over de vervolgopgave. Marion Brongers van A&W is een van de sprekers. Zij  zal toelichting geven op de analyse en de daaruit volgende aanbevelingen. Verder neemt gedeputeerde Douwe Hoogland deel om een eerste reactie te geven, evenals Froukje Hernamdt als projectleider vanuit de FMF.

Waar: YouTube (Groenlunch), Facebook (Ik hou van Fryslân) & Twitter (FMF Twitter).
Datum: donderdag 29 oktober
Tijd: 12.00 – 13.30 uur

Fotograaf:
Fotograaf: