Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit – de verscheidenheid aan planten en dieren – is één van de grote thema’s van deze tijd. Waarom gaan soorten achteruit en hoe kunnen we de biodiversiteit versterken? Ons bureau is al meer dan 30 jaar betrokken bij onderzoek op dit gebied, en adviseert over beheer en inrichting, de inzet van natuurinclusieve landbouw en een effectieve bescherming van soorten en gebieden.

Publicaties

Werk maken van herstel 14 juli 2022

Ganzen en natuurdoelen in het Naardermeer

Bekijk PDF online (3,83 MB)

Opgroeiomstandigheden van kievitkuikens op braakstroken in grasland

Bekijk PDF online (3,86 MB)

Beheeradvies landschapselementen Noardlike Fryske Wâlden 2021

Bekijk PDF online (2,18 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: