Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit – de verscheidenheid aan planten en dieren – is één van de grote thema’s van deze tijd. Waarom gaan soorten achteruit en hoe kunnen we de biodiversiteit versterken? Ons bureau is al meer dan 30 jaar betrokken bij onderzoek op dit gebied, en adviseert over beheer en inrichting, de inzet van natuurinclusieve landbouw en een effectieve bescherming van soorten en gebieden.

Publicaties

Weidevogeltrends Fryslân en effecten van beleid: analyses voor de evaluatie van de weidevogelnota 2014-2020

Bekijk PDF online (1,63 MB)

Beverbeheerplan Groningen en Drenthe 2021-2025

Bekijk PDF online (8,87 MB)
Werk maken van herstel 4 november 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

Bekijk PDF online (5,66 MB)
Fotograaf: