Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit – de verscheidenheid aan planten en dieren – is één van de grote thema’s van deze tijd. Waarom gaan soorten achteruit en hoe kunnen we de biodiversiteit versterken? Ons bureau is al meer dan 30 jaar betrokken bij onderzoek op dit gebied, en adviseert over beheer en inrichting, de inzet van natuurinclusieve landbouw en een effectieve bescherming van soorten en gebieden.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Werk maken van herstel 4 november 2020

Versterking van biodiversiteit in Fryslân

Bekijk PDF online (5,66 MB)
Werk maken van herstel 5 oktober 2020

Greppel-plasdras: bouwsteen voor beter weidevogelbeheer?

Bekijk PDF online (276,88 KB)

Steltlopers op slaapplaatsen in Fryslân in 2015 en 2019

Bekijk PDF online (401,52 KB)
Fotograaf: