Biodiversiteit

Het verlies aan biodiversiteit – de verscheidenheid aan planten en dieren – is één van de grote thema’s van deze tijd. Waarom gaan soorten achteruit en hoe kunnen we de biodiversiteit versterken? Ons bureau is al meer dan 30 jaar betrokken bij onderzoek op dit gebied, en adviseert over beheer en inrichting, de inzet van natuurinclusieve landbouw en een effectieve bescherming van soorten en gebieden.

Publicaties

Poster Biodiversiteit in Amsterdam-Oost

Bekijk PDF online (589,79 KB)

Ruimtelijke verspreiding van dakbroedende visdieven tijdens het broedseizoen

Bekijk PDF online (6,00 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: