Toekomstbestendig waterbeheer Ecologie en klimaat Werk maken van herstel

Natuerlik Fryslân 2050

Uitsnede Natuerlik Fryslân

Met Natuerlik Fryslân 2050 presenteren de groene organisaties een gezamenlijk toekomstperspectief voor natuur en landschap in Fryslân. Dat is nodig en urgent, omdat thema’s als verlies aan biodiversiteit, bodemdaling, klimaatverandering en stikstof dringend om actie vragen. Acties die invloed hebben op het landschap. Natuerlik Fryslân laat zien hoe natuur en biodiversiteit een duurzame plek in dat veranderende landschap kunnen krijgen. Ook laat het zien hoe het benutten van natuurlijke processen bij kan dragen aan oplossingen.

Het toekomstperspectief wordt geschetst met een kaartbeeld 2050 en een verdiepingsslag voor vijf Friese cultuurlandschappen. Het is bedoeld als inspiratiebron en als uitnodiging om mee aan de slag te gaan. Natuerlik Fryslân is opgesteld door A&W, Peter de Ruyter landschapsarchitectuur en Atelier des Hollants, in nauwe samenwerking met de groene organisaties. En we zijn trots op het resultaat! 

Via deze link is de visie te downloaden. Ook de presentatie van de lancering is daar terug te zien.  

Fotograaf:
Fotograaf: