Werk maken van herstel

Mei it Ferliene Foarút op ‘e Klaai is van start!

Header Artikel MIFF Van Start

‘Mei it Ferline Foarút op ‘e Klaai’ is officieel van start gegaan!

De biodiversiteit van het cultuurlandschap van de Friese kleiweide versterken, daar draait het om in dit project. Een breed palet aan partners, waaronder A&W, gaat hiermee aan de slag. We werken onder meer aan ontwikkeling van kruidenrijk grasland, aanleg van landschapselementen en doen onderzoek naar biodiversiteit op boerenerven. Met landschapshistorie en landschapsecologie als kapstok kijken we hoe biodiverse elementen in te passen zijn in het kleigebied van nu.

Kijk hier voor meer informatie: ‘MIFF Op ‘e Klaai’ Is Van Start 

Fotograaf:
Fotograaf: