Dierbeweging en zenderstudies

Dakbroedende visdieven in Fryslân: hoe gebruiken ze hun omgeving?

Visdieven

Het afgelopen jaar voerde A&W een zenderstudie uit aan dakbroedende visdieven, in opdracht van de provincie Fryslân. Het doel van deze studie was het inzichtelijk maken van hoe deze visdieven hun omgeving gebruiken. Om dat te onderzoeken zijn visdieven die op daken van gebouwen in Leeuwarden en Dokkum broeden van een zender voorzien. Met deze zender konden we achterhalen waar ze dagelijks naartoe vlogen. Uit de studie bleek dat de visdieven vooral richting de Waddenzee en de Noordzeekustzone bij Ameland vliegen. Het is aannemelijk dat dat belangrijke foerageerlocaties zijn voor de visdieven. Deze zenderstudie helpt om inzicht te krijgen in het ruimtelijk gebruik van de visdieven die landinwaarts broeden.

 De rapportage is via deze link te vinden.

Fotograaf:
Fotograaf: