Monitoring van biodiversiteit Ecologische begeleiding

Dassen spotten vanuit de trein?

Das

Het aantal dassen in Nederland is sinds 1960 groeiende. Daar heeft herintroductie in voormalige leefgebieden flink aan bijgedragen. Qua voorkomen is de soort gebonden aan een bodem die goed doorgraafbaar is en regenwater snel doorlaat. Daarin graven dassen burchten (holen), soms met wel 30 kamers en een uitgebreid gangenstelsel. In de meeste gevallen zijn de burchten bescheidener, met twee of drie kamers en een paar gangen. 

Een gevolg van de groeiende aantallen is dat burchten soms gegraven worden op minder veilige locaties. Zoals langs het spoor, waarvan het talud vaak geschikt is voor dassengraverij. Het is dus mogelijk om een das te zien vanuit de trein. Of in ieder geval een burcht, want de dieren zelf zijn heel schuw. Prorail inspecteert het spoornetwerk geregeld, om te zien of er geen gevaarlijke situaties ontstaan. Ook worden maatregelen genomen om dassengraafwerk tegen te gaan en de veiligheid te garanderen. A&W speelt hierin een rol. Zo adviseren we over het omgaan met beschermde natuurwaarden als er werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. Ook monitoren we dassenactiviteit rondom burchten langs het spoor met wildcamera’s. Op de beelden die dat oplevert is van alles te zien: niet alleen dassen, maar bijvoorbeeld ook katten of muizen. Altijd spannend wat je te zien krijgt! 

 

Fotograaf:
Fotograaf: