Werk maken van herstel

Analyse landschapsontwikkeling Twickel

BL Oele Twickel Foto AW

Twickel is een landgoed van 4.000 ha in het hart van Twente. Het gebied herbergt allerlei typisch Twentse landschappen, waaronder bos, hei, esdorpen, kampen, beekdalen en heideontginningen. Ook omvat het een grote oppervlakte kleinschalig agrarisch cultuurland, met oude boerenhoeven verscholen in het groen. Oude eiken bepalen op veel plekken de sfeer. Landgoed Twickel richt zich op behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Op dit vlak onderscheidt het landgoed zich door actief beleid met toepassing van nieuwe concepten. Eén daarvan is Boeren voor Natuur. Daarbij worden natuur- en landschapsbeheer door agrarische bedrijven gefinancierd uit renteopbrengsten van een landschapsfonds. Recent is ook een Landschapsontwikkelingsplan opgesteld, gericht op verdere versterking van de kleinschalige landschapsstructuur van het gebied. Dit landschapsherstel moet ook diersoorten van het ‘leefgebied droge dooradering’ bevorderen, zoals Patrijs, Ransuil, Steenuil, Gekraagde roodstaart en Kamsalamander.

A&W analyseert dit voorjaar in hoeverre het landschapsontwikkelingsplan de doelsoorten van het leefgebied droge dooradering helpt. Ook adviseren we over mogelijke verbeteringen van het plan.

Fotograaf:
Fotograaf: