Werk maken van herstel

OBN-brochure ‘Ecologie en beheer van Droge dooradering’

Koeien In Singellandschap

Kennisnetwerk OBN bracht onlangs de brochure ‘Ecologie en beheer van Droge dooradering’ uit. De brochure vat kennis samen over ecologie en beheer van landschappen met houtsingels, houtwallen, poelen en dobben. Dergelijke coulisselandschappen vormen belangrijk leefgebied voor diverse diergroepen. Broedvogels, dagvlinders, bijen, zoogdieren, reptielen en amfibieën zijn speciaal uitgelicht. Ook wordt ingegaan op het belang van ruimtelijke samenhang van coulisselandschappen. De brochure is vooral bedoeld voor agrarische collectieven en andere terreinbeheerders. De brochure staat vol met beheertips die uit de ecologische kenmerken van de diergroepen afgeleid kunnen worden. Ernst Oosterveld van A&W voerde de redactie van deze brochure die in samenwerking met Wageningen Environmental Research, De Vlinderstichting, Zoogdiervereniging en RAVON tot stand is gebracht.

De brochure is hier te downloaden.

Fotograaf:
Fotograaf: