Populatiebeheer en genetica

Project - Bevers en het beverbeheerplan

Door hun kenmerkende levenswijze kunnen bevers een positieve rol spelen bij natuurontwikkeling. Maar er is ook een spanningsveld met waterveiligheid en economische belangen. Goed doordacht en consistent beheer op grond van een visie is erg belangrijk voor het behouden van draagvlak in Nederland voor bevers. Het is de uitdaging om maximaal de ruimte te geven aan de bever en zijn ecologische sleutelrol, en tegelijkertijd de problemen en de schade tot een minimum te beperken.

A&W ondersteunt initiatieven om tot een goed onderbouwd bevermanagement te komen met inhoudelijke kennis van deze soort, andere gravende knaagdieren, ervaringen met beverbeheer van elders en kennis van wildbeheer in het algemeen. Zo ondersteunden wij recent provincies en waterschappen in Groningen en Drenthe met een concept beheerplan en –protocol.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Gerelateerde projecten

In de laaggelegen delen van Nederland was tot in de jaren ’50 geregeld sprake van grootschalige muizenplagen, maar nadien niet meer. Vanaf 2004 zijn muizen terug op het toneel. In 2014-2015 kwame..

A&W investeert in de ontwikkeling van (populatie)modellen, omdat ze een goed gereedschap zijn om kwantitatief te denken. Modellen helpen hypotheses te genereren en objectieve schattingen te mak..

Muskusratten bouwen hun nesten vaak in kaden, wat een reëel risico oplevert voor de waterveiligheid. Daarom zijn waterschappen al sinds de komst van deze exoot in Nederland bezig met de bestrijdin..

Het broedproces van de kievit in Fryslân komt steeds meer in de knel. Hebben weersomstandigheden direct invloed op het jaarlijkse broedsucces? En hoe groot is de indirecte invloed van het weer via..

Lid Netwerk Groene Bureaus (www.natuurnet.nl)
Lid Netherlands Water Partnership (www.nwp.nl)
A&W is gecertificeerd volgens NEN-EN-ISO-9001: 2015

Contact
Fotograaf: