https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2018/01/2017_Gele-kwikstaart_fh.jpg

Monitoring van biodiversiteit

Publicaties

Doorlichting Arkemheen

Doorlichting en verbetermaatregelen weidevogelgebied Arkemheen

Bekijk PDF online (5,61 MB)
Vleermuizen In Amsterdam

Vleermuizen in Amsterdam: inzicht in de winteractiviteit

Bekijk PDF online (559,65 KB)
Poster Biodiversiteit In Amsterdam Oost

Poster Biodiversiteit in Amsterdam-Oost

Bekijk PDF online (589,79 KB)
Oosterveld Et Al 2022 Key Habitat Factors Hedgerow Birds E Fryslan

Key habitat factors of breeding birds in agricultural hedgerow landscapes in East-Fryslân, The Netherlands, in European perspective – ecological evaluation and relation to agri-environmental schemes

Bekijk PDF online (5,66 MB)
Monitoring Van Broedvogels Dooradering

Monitoring van broedvogels in de droge dooradering in Fryslân 2017-2021

Bekijk PDF online (7,09 MB)
Bomensingel Science Park

Fauna onderzoek 2021 Bomensingel Science Park Amsterdam

Bekijk PDF online (3,59 MB)
Oosterveld 2022

Effecten van het Friese weidevogelbeleid 2014-2020

Bekijk PDF online (605,67 KB)
Natte Teelten En Biodiversiteit

Natte teelten en biodiversiteit. Een kennisoverzicht met speciale aandacht voor lisdodde- en veenmosteelt.

Bekijk PDF online (1,59 MB)
Weidevogeltrends Fryslan 2014 2020

Weidevogeltrends Fryslân en effecten van beleid: analyses voor de evaluatie van de weidevogelnota 2014-2020

Bekijk PDF online (1,63 MB)
Habitatkenmerken Die De Dichtheid Van Broedvogels

Habitatkenmerken die de dichtheid van broedvogels in landschapselementen in de Friese Wouden bepalen

Bekijk PDF online (2,66 MB)
Monitoring In De Friese Wouden Vleermuizen En Habitatkenmerken 2019

Monitoring in de Friese Wouden Vleermuizen en habitatkenmerken 2019

Bekijk PDF online (1,99 MB)
Monitoring Pilot Project Beheer Steenmarters 6 Beheergebieden

Monitoring pilot project beheer steenmarters 6 beheergebieden Provincie Fryslân – 2020

Bekijk PDF online (25,89 MB)
Monitoring Broedvogels Leefgebied Droge Dooradering

Monitoring broedvogels leefgebied Droge dooradering Fryslân in 2019

Bekijk PDF online (7,08 MB)
Rode Regenwormen

Rode regenwormen: sleutelspelers voor boerenlandbiodiversiteit

Bekijk PDF online (413,47 KB)
Hotspots

Ecological hotspots and land use patterns in the Upper Niger Basin, Guinea

Bekijk PDF online (5,75 MB)
Monitoring Broedvogels Leefgebied Droge Dooradering 2018

Monitoring broedvogels leefgebied Droge dooradering Fryslân in 2018

Bekijk PDF online (1,48 MB)
De Staat Van De Natuur In De Noardlike Fryske Walden 2017

De Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden in 2017

Bekijk PDF online (80,19 MB)
Doorlichting Weidevogelgebieden Groningen

Doorlichting weidevogelgebieden Groningen

Bekijk PDF online (16,12 MB)
Monitoring Broedvogels Leefgebied Droge Dooradering 2017

Monitoring broedvogels leefgebied Droge dooradering Fryslân in 2017

Bekijk PDF online (1,54 MB)
Meervleermuis

Bijlagen rapport Meervleermuis in Fryslân

Bekijk PDF online (5,69 MB)
Meervleermuis

De Meervleermuis in Fryslân Kennisontwikkeling voor monitoring

Bekijk PDF online (4,47 MB)
Hspots

Ecological hotspots in the Upper Niger Basin and Inner Niger Delta I. Methods and preliminary assessment

Bekijk PDF online (2,76 MB)
Hotspots2

Ecological hotspots in the Upper Niger Basin and Inner Niger Delta II. Existing data and information

Bekijk PDF online (7,16 MB)
Broedvogels Van De Alde Feanen En Omgeving In 2016

Broedvogels van de Alde Feanen en omgeving in 2016

Bekijk PDF online (6,52 MB)
Broedvogels Van Het Coulisselandschap Van Noordoost Fryslân In Heden En Verleden

Broedvogels van het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân in heden en verleden

Bekijk PDF online (1,21 MB)
Mang

The status and ornithological significance of mangroves in West Africa

Bekijk PDF online (7,53 MB)
Ecologisch Toetsingskader Houtsingels En Houtwallen

Ecologisch toetsingskader houtsingels en houtwallen in de Noardlike Fryske Wâlden, Minimumvereisten en streefwaarden

Bekijk PDF online (1,01 MB)
Detection Probabilities And Absolute Densities Of Birds In Trees

Detection probabilities and absolute densities of birds in trees

Bekijk PDF online (2,51 MB)
Onderzoek Naar De Reproductie Van De Grutto In De Filenspolder

Onderzoek naar de reproductie van de Grutto in de Filenspolder in 2014

Bekijk PDF online (1,37 MB)
Mangrove
Monitoring van biodiversiteit 23 september 2014

Statut et valeur ornithologique des mangroves en Afrique de l’Ouest

Bekijk PDF online (7,51 MB)
Monitoring Vismigratie Najaar 2013 Voorjaar 2014

Monitoring vismigratie – najaar 2013/ voorjaar 2014

Bekijk PDF online (2,08 MB)
Natuurmonitoring Eemshaven En Natuurontwikkelingsgebieden Emmapolder 2008 2013

Natuurmonitoring Eemshaven en natuurontwikkelingsgebieden Emmapolder 2008-2013

Bekijk PDF online (7,04 MB)
Staat Van De Natuur NFW 2014

Staat van de Natuur in de Noardlike Fryske Wâlden (brochure)

Bekijk PDF online (2,84 MB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport Vleermuizen

In singel en wal: Biodiversiteit van het coulisselandschap Van de Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport vleermuizen

Bekijk PDF online (1,73 MB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport Insecten

In singel en wal: Biodiversiteit van het coulisselandschap Van de Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport insecten

Bekijk PDF online (1,42 MB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Hoofdrapport

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Hoofdrapport

Bekijk PDF online (5,91 MB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport Broedvogels

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport broedvogels

Bekijk PDF online (1,77 MB)
In Singel En Wal Biodiversiteit Van Het Coulisselandschap Van De Noardlike Fryske Wâlden Deelrapport Flora En Vegetatie

In singel en wal: biodiversiteit van het coulisselandschap van de Noardlike Fryske Wâlden. Deelrapport flora en vegetatie

Bekijk PDF online (1,40 MB)
Sloten Voor Natuur In De IJsseldelta, Huidige Toestand En Mogelijkheden Voor Verbetering

Sloten voor natuur in de IJsseldelta, Huidige toestand en mogelijkheden voor verbetering

Bekijk PDF online (3,02 MB)
Sahel

Birds and trees in the Sahel: Progress report 2012

Bekijk PDF online (6,72 MB)
Broedvogels In De Moeraszone Van De Oostvaardersplassen In 2005 2011 Met Een Overzicht Van Langjarige Ontwikkelingen

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen

Bekijk PDF online (3,87 MB)
Broedvogels In De Moeraszone Van De Oostvaardersplassen In 2005 2011 Met Een Overzicht Van Langjarige Ontwikkelingen Bijlagen

Broedvogels in de moeraszone van de Oostvaardersplassen in 2005-2011 met een overzicht van langjarige ontwikkelingen – Bijlagen

Bekijk PDF online (7,15 MB)
Vismonitoring Aqualân Grou 2013

Vismonitoring Aqualân Grou 2013

Bekijk PDF online (1,46 MB)
Inventarisatie En Beheerplan Landschapselementen Natuurmonumenten Noordenveld (Drenthe),

Inventarisatie en beheerplan landschapselementen Natuurmonumenten Noordenveld (Drenthe),

Bekijk PDF online (5,56 MB)
Monitoring Plaggen En Vrijstellen Drijftillen In De Wieden Wetlandsuccessio, Nr. LIFE 06 NATNL000074 Acties F4 En F5

Monitoring plaggen en vrijstellen drijftillen in De Wieden, Wetlandsuccession, nr. LIFE 06 NAT/NL/000074, acties F4 en F5

Bekijk PDF online (5,93 MB)
Monitoring Kiersche Wiede Wetlandsuccessionnr LIFE 06 NATNL000074

Monitoring Kiersche Wiede. Wetlandsuccession, nr LIFE 06 NAT/NL/000074

Bekijk PDF online (3,37 MB)
Weidevogelinventarisatie Stinswei 2011

Weidevogelinventarisatie Stinswei 2011

Bekijk PDF online (4,52 MB)
Methods To Count Birds And Trees In The Sahel

Methods to count birds and trees in the Sahel

Bekijk PDF online (9,27 MB)
Tien Gouden Regels Tegen Pitrus In Weidevogelreservaten

Tien gouden regels tegen Pitrus in weidevogelreservaten

Bekijk PDF online (3,62 MB)
Broedvogels En Beheer In De Weerribben 1999 2007. Kritische Factoren En Herstelmaatregelen Voor Moerasvogels Met Instandhoudingsdoelen

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

Bekijk PDF online (5,53 MB)
PROEF MESTSCHEIDING

Proef mestscheiding weidevogelreservaten Fryslân en Groningen 2010

Broedvogels Van De Buitenkaadse Oostvaardersplassen In 1997, 2002 En 2007

Broedvogels van de buitenkaadse Oostvaardersplassen in 1997, 2002 en 2007

Bekijk PDF online (3,04 MB)
Les Forets Inondees Tresors Du Delta Intérieur

Les forets inondees tresors du delta intérieur

Bekijk PDF online (4,05 MB)
Useofunfertilisedmargins

Use of unfertilised margins on intensively managed grassland by Black-tailed Godwit Limosa limosa and Redshank Tringa totanus chicks

Bekijk PDF online (690,93 KB)
Handleiding Bodemkwaliteit Weidevogelgebieden

Handleiding bodemkwaliteit weidevogelgebieden

Bekijk PDF online (1,21 MB)
Fertilisation Of Coastal Grasslands And Capacity For Accommodating Geese

Fertilisation of coastal grasslands and capacity for accommodating geese

Bekijk PDF online (722,61 KB)
Rice Farming And Black Tailed Godwits In The Casamance

Rice farming and Black-tailed Godwits in the Casamance

Bekijk PDF online (1,88 MB)
Beschermde En Bijzonder Flora En Fauna In De Deventer Uiterwaarden. Veldonderzoek Naar Flora En Fauna Ten Behoeve Van De Deventer Koplopers

Beschermde en bijzonder flora en fauna in de Deventer uiterwaarden. Veldonderzoek naar flora en fauna ten behoeve van de Deventer koplopers

Bekijk PDF online (3,21 MB)
Kwaliteitscriteria Voor Weidevogelgebieden

Kwaliteitscriteria voor weidevogelgebieden

Bekijk PDF online (675,43 KB)
Foerageergedrag Van Sterns In De Westelijke Westerschelde In 2002

Foerageergedrag van sterns in de westelijke Westerschelde in 2002

Bekijk PDF online (7,69 MB)
Beheersovereenkomsten In Veenweiden Mogelijke Effecten Op Vegetatie En Weidevogels

Beheersovereenkomsten in veenweiden mogelijke effecten op vegetatie en weidevogels

Bekijk PDF online (2,77 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: