Werk maken van herstel Monitoring van biodiversiteit

Grote karekiet in rietmoeras Drontermeer!

Karekiet 2 Benny Klazenga

De Grote karekiet heeft zich afgelopen zomer gevestigd in het nieuwe rietmoeras langs het Drontermeer. Waarnemingen door A&W maakten dat duidelijk. Dat is geweldig nieuws. De Grote karekiet-populatie is de laatste decennia met 90% afgenomen en de soort staat daardoor op de Rode Lijst van bedreigde broedvogels. Ook de Roerdomp heeft de afgelopen jaren al in dit gebied gebroed. Het nieuw aangelegde moeras bewijst hiermee zijn waarde. A&W is nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van waterriet in het gebied, met beschutte oeverzones in open geulen tussen stroken met goed ontwikkeld riet. 

Een uitgebreider nieuwsbericht is te vinden op naturetoday.com

Fotograaf:
Fotograaf: