Werk maken van herstel Monitoring van biodiversiteit

Boerenlandvogels Drenthe: evaluatie plan van aanpak

Scholekster10

Drenthe is vooral een provincie van akkervogels hoewel er plaatselijk ook veel weidevogels te vinden zijn. De betrokkenheid van beschermers bij beide groepen boerenlandvogels is groot. Om de bescherming te verbeteren sloegen verscheidene natuur- en landbouworganisaties én de provincie Drenthe de handen ineen en stelden een Plan van Aanpak op.  Onderdeel daarvan is verbetering van de samenwerking tussen partijen op het vlak van bescherming en beheer. Ook voor uitbreiding van het aantal deelnemende boeren en vrijwillige beschermers zijn plannen gemaakt. Andere onderdelen betreffen biotoopverbetering en verbetering van nestbescherming en monitoring.  

Recent zijn de resultaten van de eerste drie jaar geëvalueerd door Provinciale Staten. Daaruit bleek dat belangrijke stappen zijn gezet in de samenwerking. Ook zijn diverse extra beschermingsmaatregelen getroffen. A&W leverde, in opdracht van de provincie Drenthe, een bijdrage aan deze evaluatie. We onderzochten de effectiviteit van de maatregelen op de aantalsontwikkeling en het nestsucces van Drentse doelsoorten. Ook gaven we advies over hoe de monitoring verbeterd kan worden.

Fotograaf:
Fotograaf: