Toekomstbestendig waterbeheer Werk maken van herstel

Natte teelten als natuurgebaseerde oplossing in het veenweidegebied?

Ivan Piramidevallen VIPNL

In Vakblad Bodem verscheen recent een nieuw artikel over natte teelten als natuurgebaseerde oplossing (‘nature-based solution’) in het veenweidegebied. Vernatting vormt hier de basis om de huidige knelpunten op te lossen. Het artikel bespreekt koppelkansen en dilemma’s tussen gewasproductie op natte veenbodems en andere ecosysteemdiensten, zoals klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, biodiversiteit en zuivering van water en bodem. A&W-er Ivan Mettrop schreef dit artikel samen met collega’s van KWR, Louis Bolk Instituut, Radboud Universiteit Nijmegen en Stichting Bargerveen. Het onderzoek is onderdeel van het Veenweiden Innovatie Programma Nederland (VIPNL).

Het gehele artikel kan hier als pdf worden gedownload.

Fotograaf:
Fotograaf: