Geo-analyse

Slimme data-inwinning

Voor een ecoloog zijn de oren en ogen in het veld dé gereedschappen om informatie te verwerven over het leven van planten en dieren. Vandaag de dag bieden innovatieve technieken de mogelijkheid om zonder verstoring en op grote afstand aanvullend gedetailleerde data in te winnen, maar ook om in het veld gegevens digitaal vast te leggen en veilig op te slaan. Voorbeelden hiervan zijn camera’s met bewegingssensoren, gps-zenders, temperatuurloggers en automatische opname van de aanwezigheid van vleermuizen. Ook zijn er mogelijkheden om data over lange afstand uit te wisselen met een laag energieverbruik. Wij investeren in die technieken voor een slimme data-inwinning en het vergroten van onze ecologische kennis.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

Broedvogel- en ganzenmonitoring op de Dollard in 2018. Eerste jaar met Kleirijperij en broedeiland

Bekijk PDF online (3,45 MB)
Geo-analyse 1 januari 2018

Mapping Grassland Management Intensity Using Sentinel-2 Satellite Data

Bekijk PDF online (2,73 MB)

Predatie en predatoren bij weidevogels in Noordwest-Overijssel

Bekijk PDF online (3,66 MB)
Fotograaf: