Monitoring van biodiversiteit

Groene start vlinderseizoen!

Groentje

Ook dit jaar inventariseert A&W weer volop vlinders, sprinkhanen en libellen. Deze inventarisaties voeren we uit in het kader van het SNL (Subsidiestelsel Natuur en Landschap). Eens in de zes jaar monitoren van insecten is hierbinnen verplicht.

Voor ieder beheertype zijn soorten aangewezen die iets vertellen over de kwaliteit van het gebied, waaronder insecten. Aangezien al deze insectensoorten niet tegelijk vliegen, zijn meerdere bezoeken nodig om ze in beeld te krijgen. Het seizoen begint altijd met de piek van de groentjes. Het groentje – een kleine groene page – is vooral te vinden in structuurrijke bosranden, vaak langs heiden en vennen. De mannetjes posten in jonge bomen en lage struiken. Hiervandaan verjagen of achtervolgen ze voorbijvliegende soortgenoten. De heldergroene vlinders vallen weinig op, daarom zoeken we er tijdens de kartering specifiek naar.

Tijdens de zonnige dagen van de afgelopen weken is een groot deel van de onderzoeksgebieden bezocht. En met succes, want op veel heideveentjes hebben we groentjes waargenomen. De komende maanden gaat het veldwerk door om ook soorten als bruine vuurvlinder, groot dikkopje en bruin zandoogje te inventariseren.

Fotograaf:
Fotograaf: