Effecten en beoordeling

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kunnen gepaard gaan met ecologische effecten die al dan niet gevolgen hebben voor beschermde soorten en gebieden. Dat kan zowel spelen bij kleine ingrepen als bij grootschalige veranderingen zoals de aanleg van windparken, nieuwe wegen of uitbreidingsplannen. Vanuit de natuurwetgeving en andere kaders worden ecologische gevolgen meegewogen in de besluitvorming en daarvoor zijn betrouwbare gegevens en kundige expertise nodig. Ons bureau doet gericht en onafhankelijk onderzoek naar ecologische effecten. We passen die kennis toe bij het uitvoeren van natuurtoetsen, passende beoordelingen en de ecologische begeleiding van projecten.

Publicaties

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)

Regionale risico-inventarisatie bevergraverij in spoortaluds

Bekijk PDF online (6,22 MB)

Grootoorvleermuizen steken De Centrale As over via hopovers


Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /var/www/vhosts/altwym.nl/public_html/wp-content/themes/altwym/page-templates/category-hoofd.php on line 238
Fotograaf:
Fotograaf: