Wadden, zee en delta's Werk maken van herstel

Zeegras zaaien, met de voeten in het slik

Waddenzee

In opdracht van Rijkswaterstaat werkt A&W samen met Rijksuniversiteit Groningen, The Fieldwork Company en Witteveen+Bos aan een grootschalig zeegrasherstelproject in de Waddenzee en de Zuidwestelijke Delta. In dit meerjarige project rapporteren we ieder jaar over de kennis die tot dan toe is opgedaan in onderzoeken en experimenten. Daarnaast helpen we een handje in het veld.

Als resultaat van eerdere zeegrasonderzoeken ligt er inmiddels een 650 ha groot droogvallend zeegrasveld bij Griend. Een mooie basis voor opschaling én voor onderzoek naar welke methodes, locaties en omstandigheden het beste zijn voor duurzame zeegrasvelden.

In maart start het zaaiseizoen: tijd om groot zeegras te ‘zaaien’ bij Griend. Hiervoor wordt de ‘kitspuitmethode’ ingezet. Eerst mengen we op locatie donorzaden met slik (zie afbeelding hieronder). Vervolgens spuiten we dit mengsel met een kitspuit in de bodem van het wad – een arbeidsintensieve klus! Naarmate het seizoen vordert groeien de zaden hopelijk uit tot een gezond zeegrasveld. Alle bestaande en ingezaaide zeegrasvelden worden gemonitord. De kennis die dat oplevert kunnen we daarna inzetten voor het optimaliseren van zeegrasherstel op een nóg grotere schaal.

Dat is belangrijk, want het verdwijnen van zeegrasvelden is een wereldwijd probleem. Deze velden zijn van grote ecologische betekenis en vervullen verschillende ecosysteemdiensten, waaronder kustbescherming en CO₂-opslag. Zeegrasherstel heeft nog een lange weg te gaan, maar komt met dit veelbelovende project een stapje dichterbij.

 

Fotograaf:
Fotograaf: