Monitoring van biodiversiteit

Faunapassages Naardermeer: mooi nieuws!

Sinds het voorjaar van 2020 onderzoekt A&W het gebruik van zeven nieuwe faunapassages die in het Naardermeer tussen Naarden en Weesp onder het spoor liggen. We doen dat in opdracht van de provincie Noord-Holland. Met wildcamera’s is drie jaar lang in vijf van deze passages iedere beweging vastgelegd op beeld. Doel van de monitoring is het in kaart brengen van de voorzieningen door fauna, om de ecologische relevantie voor de verschillende soorten te duiden. Zie hier voor meer informatie over het project. Op de valreep was er een klein feestje met – toch nog – twee extra soorten waarvan gebruik van de faunapassages nu is vastgelegd: otter en waterspitsmuis.

De soorten waarvoor de faunapassages zijn ontworpen zijn bepaald op basis van het ‘Ontsnipperingsplan Naardermeer’ van de WUR (Van der Grift, 2014). Het monitoringsonderzoek richt zich vooral op de ‘hoge prioriteit doelsoorten’ uit dat plan. Het gaat om verscheidene vleermuizen, muizen, amfibieën en reptielen, de Grote gerande oeverspin, maar ook om Bever, Boommarter, Otter en Waterspitsmuis. De laatste twee zijn beide semi-aquatische zoogdieren die in een prachtig laagveengebied als het Naardermeer thuishoren. We hadden ze dan ook, mede op basis van waarnemingen in de omgeving, al veel eerder verwacht op de beelden. Dat er nu bewijs is dat de faunapassages ook voor dit tweetal functioneren, en dus bijdragen aan de verbinding van populaties van deze zeldzamere soorten, is fantastisch nieuws!

 

Fotograaf:
Fotograaf: