Klimaat en Water

De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en vragen om een toekomstbestendig beheer van watersystemen en (natuur)gebieden. Klimaat en water zijn daarom belangrijke thema’s voor ons bureau, zowel nationaal als internationaal. We doen onderzoek aan waterberging, moerasontwikkeling en de ecologische effecten van klimaatveranderingen, en werken onder meer aan watersysteemanalyses, natuurvisies en praktische vraagstukken rond klimaatadaptatie.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

An improved spatial flooding model of the Inner Niger Delta – Final technical report

Bekijk PDF online (3,07 MB)

An improved spatial flooding model of the Inner Niger Delta – Final technical report

Bekijk PDF online (3,07 MB)
Biodiversiteit / Klimaat en Water 17 december 2018

Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap

Bekijk PDF online (1,21 MB)
Fotograaf: