Klimaat en Water

De effecten van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder en vragen om een toekomstbestendig beheer van watersystemen en (natuur)gebieden. Klimaat en water zijn daarom belangrijke thema’s voor ons bureau, zowel nationaal als internationaal. We doen onderzoek aan waterberging, moerasontwikkeling en de ecologische effecten van klimaatveranderingen, en werken onder meer aan watersysteemanalyses, natuurvisies en praktische vraagstukken rond klimaatadaptatie.

Publicaties

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Eindrapportage van resultaten t/m 2021.

Bekijk PDF online (7,50 MB)

Mogelijke moerasontwikkeling in de Hege Warren Kansen, knelpunten en fasering

Bekijk PDF online (4,04 MB)

Stappenschema voor ontwikkeling kruidenrijk grasland bij hoog grondwater in de Friese veenweiden

Bekijk PDF online (866,37 KB)
Fotograaf:
Fotograaf: