Wadden, zee en delta's Biodiversiteit Monitoring van biodiversiteit

Op een onbewoond eiland

IMG 20230828 203208

Na vijf weken lang de vegetatie van de kwelder en het groene strand van Schiermonnikoog in kaart te hebben gebracht, bracht de boot ons naar het volgende eiland. Onbewoond! In opdracht van Rijkswaterstaat hebben we op Rottumeroog – en de naastgelegen Zuiderduintjes – de zogenaamde VEGWAD-kartering uitgevoerd. 

De VEGWAD-kartering vormt de basis voor het Trilaterale Monitoring- en Beoordelingsprogramma TMAP (Trilateral Monitoring and Assessment Programme). Dat is het gezamenlijke monitoringsprogramma van Nederland, Duitsland en Denemarken, de drie Waddenzeelanden. Ook Natura 2000-habitattypenkaarten worden afgeleid van deze VEGWAD-karteringen.

Het was een hele belevenis om te karteren op deze prachtige en bijzondere plek, waar grote schrijvers hun hart ophaalden – dan wel hun ziel verloren. Wadend door de Waddenzee van Rottumeroog naar Zuiderduintjes, dwalend over de vlakten met Zoutmelde, Lamsoor en Zeekraal en struinend door nieuwgevormde embryonale duintjes in het dynamische landschap, brachten we onze dagen door. ’s Avonds was het goed ’thuiskomen’ in de iglo, na een lange dag van vegetatie karteren. In vergelijking met de opname van zes jaar geleden lijkt er veel veranderd: sommige delen van het eiland zijn inmiddels weggespoeld, en op andere plekken is er juist sprake van aangroei.

Na vijf dagen werden we weer opgehaald door de boot, om terug te keren naar het vasteland. Hieronder een impressie van onze tijd op Rottumeroog:

Fotograaf:
Fotograaf: