Monitoring van biodiversiteit

Project ‘Kruiden tussen de Coulissen’ van start

IMG 6289

Deze weken start het veldwerk voor het project Kruiden tussen de Coulissen. Daarin onderzoeken we welke effecten kruidenrijk grasland in het coulisselandschap van de Noordelijke Friese Wouden heeft op de boven- en ondergrondse biodiversiteit in het grasland én op de bedrijfsvoering van de boeren. Dat doet A&W samen met de agrarische natuurvereniging Noardlike Fryske Walden en Hogeschool van Hall Larenstein. Op tien locaties bemonsteren we insecten, vegetatie en bloemaanbod, regenwormen en de voederwaarde van het gras. Op iedere locatie worden een kruidenrijk perceel en een perceel intensief grasland vergeleken. Binnen de kruidenrijke percelen onderscheiden we ingezaaid kruidenrijk en niet-ingezaaid kruidenrijk. Ook wordt de wisselwerking onderzocht tussen het kruidenrijke gras en de aangrenzende houtsingel of houtwal voor wat betreft de invloed op insecten. De praktijkproef loopt twee jaar. De resultaten worden ingebracht in een studiegroep van boeren, leden van het agrarisch collectief.

Fotograaf:
Fotograaf: