https://www.altwym.nl/wp-content/uploads/2017/02/2015-04-01-10.48.18-Alde-Feanen.jpg

Klimaat en Water

test test

Publicaties

Natuerlik Ljouwert 2050

Handreiking Natuerlik Ljouwert 2050

Bekijk PDF online (11,25 MB)
Mettrop Et Al 2024 Natte Teelten Als Oplossingsrichting

‘Nature-based solutions’ in het veenweidegebied: natte teelten als oplossingsrichting?

Bekijk PDF online (623,87 KB)
Veenvisie

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

Bekijk PDF online (61,47 MB)
Quickscan Hoogwatervluchtplaatsen

‘Quickscan’ handelingsperspectief voor hoogwatervluchtplaatsen in de Nederlandse Waddenzee

Bekijk PDF online (3,34 MB)
Analysis Of High Tide Roost Use

Analysis of high tide roost use and benthos availability for twelve shorebird species in the Dutch Wadden Sea

Bekijk PDF online (94,16 MB)
BW2022

Proeven met natte teelten Better Wetter Fase 2. Eindrapportage van resultaten t/m 2021.

Bekijk PDF online (7,50 MB)
Mogelijke Moerasontwikkeling In De Hege Warren

Mogelijke moerasontwikkeling in de Hege Warren Kansen, knelpunten en fasering

Bekijk PDF online (4,04 MB)
Stappenschema Kruidenrijk Grasland Op Veen Nov’21

Stappenschema voor ontwikkeling kruidenrijk grasland bij hoog grondwater in de Friese veenweiden

Bekijk PDF online (866,37 KB)
Kruidenrijk Grasland

Ontwikkeling van kruidenrijke graslanden bij hoog grondwater in Friese veenweiden. Een overzicht van beschikbare kennis.

Bekijk PDF online (2,50 MB)
Natte Teelten En Biodiversiteit

Natte teelten en biodiversiteit. Een kennisoverzicht met speciale aandacht voor lisdodde- en veenmosteelt.

Bekijk PDF online (1,59 MB)
Rapport Effecten Bodemberoering

Review effecten natuurlijke bodemdynamiek en menselijke bodemberoering in de sublitorale Waddenzee

Bekijk PDF online (20,35 MB)
Les Ailes Du Sahel
Waterbeheer internationaal 4 februari 2021

Les Ailes du Sahel

Bekijk PDF online (43,65 MB)
Ganzen En Natura 2000 Doelen In Het Naardermeer

Ganzen en Natura 2000-doelen in het Naardermeer: effecten en handvatten voor beheer.

Bekijk PDF online (3,98 MB)
Thumbnail BW Landschap

Better Wetter maakt werk van klimaatadaptatie

Bekijk PDF online (270,84 KB)
Wat Bepaalt De Aankomst Van Afrikatrekkers

Wat bepaalt de aankomst van Afrikatrekkers in hun broedgebied in Noordoost-Friesland?

Bekijk PDF online (887,16 KB)
Senegal rapportage thumbnail
Waterbeheer internationaal 30 november 2019

Impacts du changement climatique dans le bassin du fleuve Sénégal: une évaluation spatiale de la vulnérabilité

Bekijk PDF online (9,45 MB)
Cimate Impacts In The Senegal River Basin

Climate impacts in the Senegal River Basin: a spatial vulnerability assessment

Bekijk PDF online (9,00 MB)
Spatial
Waterbeheer internationaal 24 januari 2019

An improved spatial flooding model of the Inner Niger Delta – Final technical report

Bekijk PDF online (3,07 MB)
An Improved Spatial Flooding Model Of The Inner Niger Delta

An improved spatial flooding model of the Inner Niger Delta – Final technical report

Bekijk PDF online (3,07 MB)
Waterkwaliteit En Biodiversiteit

Waterkwaliteit en biodiversiteit in het laagveenlandschap

Bekijk PDF online (1,21 MB)
Resultaten Van Vermoerassing. Inventarisatie En Analyse Vermoeraste Gebieden

Resultaten van vermoerassing. Inventarisatie en analyse vermoeraste gebieden

Bekijk PDF online (4,51 MB)
Jonge Moerassen In Groningen

Jonge moerassen in Groningen Successie en perspectieven

Bekijk PDF online (2,22 MB)
Effecten Van Tijdelijk Hoog Waterpeil Op Weidevogels, Bodem En Grasopbrengst

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

Bekijk PDF online (3,87 MB)
The Ndiael A Former Floodplain On The Brink Of Change From Dry To Wet

The Ndiael, a former floodplain on the brink of change from dry to wet?

Bekijk PDF online (1,01 MB)
Stilstandsvoorziening Windturbines Eemshaven Mogelijkheden En Consequenties

Stilstandsvoorziening windturbines Eemshaven Mogelijkheden en consequenties

Bekijk PDF online (2,48 MB)
Monitoring Aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009 2014, Eindrapportage Vijf Jaar Monitoring

Monitoring aanvaringsslachtoffers Windpark Eemshaven 2009-2014, Eindrapportage vijf jaar monitoring

Bekijk PDF online (6,89 MB)
Ecosystemservices
Waterbeheer internationaal 12 februari 2016

The use of ecosystem services to value wetlands in the Senegal River Basin – a pilot study

Bekijk PDF online (2,31 MB)
Effects Of Antagonistic Ecosystem Engineers On Macrofauna Communities In A Patchy
Wadden, zee en delta's 30 juni 2015

Effects of antagonistic ecosystem engineers on macrofauna communities in a patchy, intertidal mudflat landscape

Bekijk PDF online (987,10 KB)
Multi Scale Habitat Modification By Coexisting Ecosystem Engineers Drives Spatial Separation Of Macrobenthic Functional Groups

Multi-scale habitat modification by coexisting ecosystem engineers drives spatial separation of macrobenthic functional groups

Bekijk PDF online (219,38 KB)
Processes Limiting Mussel Bed Restoration In TheWadden Sea

Processes limiting mussel bed restoration in theWadden-Sea

Bekijk PDF online (1,05 MB)
The Ndiael, A Former Floodplain At The Brink Of Change From Dry To Wet

The Ndiael, a former floodplain at the brink of change from dry to wet

Bekijk PDF online (7,00 MB)
Habitat Modification Drives Benthic Trophic Diversity In An Intertidal Soft Bottom Ecosystem
Wadden, zee en delta's 28 januari 2015

Habitat modification drives benthic trophic diversity in an intertidal soft-bottom ecosystem

Bekijk PDF online (705,57 KB)
Utilisation Of A Coastal Grassland By Geese After Managed Re Alignment
Wadden, zee en delta's 28 november 2014

Utilisation of a coastal grassland by geese after managed re-alignment

Bekijk PDF online (319,49 KB)
De Hvp Op De Feugelpôlle. Effect Van Verstoring Op Het Aantal Vogels
Wadden, zee en delta's 24 november 2014

De hvp op de Feugelpôlle. Effect van verstoring op het aantal vogels

Bekijk PDF online (6,89 MB)
Ecologische Beoordeling Uitbreiding Opgave Windenergie Provincie Groningen

Ecologische beoordeling uitbreiding opgave windenergie provincie Groningen

Bekijk PDF online (6,17 MB)
Eindevaluatie Enclosureproeven De Leijen, Resultaten Over 2004 Tm 2013

Eindevaluatie enclosureproeven de Leijen, Resultaten over 2004 t/m 2013

Bekijk PDF online (2,96 MB)
Ecohydrologische Systeemanalyse Van Rome (Midden Opsterland)

Ecohydrologische systeemanalyse van Rome (Midden-Opsterland)

Bekijk PDF online (4,84 MB)
Ziguinchor

Ecological baseline study and impact assessment for the development of the port of Ziguinchor, Senegal

Bekijk PDF online (3,03 MB)
Natuurmonitoring Eemshaven En Natuurontwikkelingsgebieden Emmapolder 2008 2013

Natuurmonitoring Eemshaven en natuurontwikkelingsgebieden Emmapolder 2008-2013

Bekijk PDF online (7,04 MB)
Vogels Langs De Randen Van Het Wad, Verkenning Van Knelpunten En Kansen Op Broedlocaties En Hoogwatervluchtplaatsen

Vogels langs de randen van het Wad, Verkenning van knelpunten en kansen op broedlocaties en hoogwatervluchtplaatsen

Bekijk PDF online (5,38 MB)
Ecologische Beoordeling Uitbreiding Panhuyspoel. Effecten Op Hydrologie En Stikstofdepositie

Ecologische beoordeling uitbreiding Panhuyspoel. Effecten op hydrologie en stikstofdepositie

Bekijk PDF online (4,59 MB)
Le Delta Interieur Du Niger Souffre T Il D’un Faible Débit Pendant L’étiage
Waterbeheer internationaal 21 oktober 2013

Le Delta Interieur du Niger souffre-t-il d’un faible débit pendant l’étiage ?

Bekijk PDF online (3,95 MB)
Does The Inner Niger Delta Suffer From A Reduced River Flow In The Dry Season
Waterbeheer internationaal 18 september 2013

Does the Inner Niger Delta suffer from a reduced river flow in the dry season?

Bekijk PDF online (3,61 MB)
OPIDIN Prédiction Des Inondations Dans Le Delta Intérieur Du Niger
Waterbeheer internationaal 23 augustus 2013

OPIDIN: Prédiction des inondations dans le Delta Intérieur du Niger

Bekijk PDF online (4,56 MB)
OPIDIN Predicting The Flood In The Inner Niger Delta

OPIDIN: Predicting the flood in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online (4,38 MB)
Sloten Voor Natuur In De IJsseldelta, Huidige Toestand En Mogelijkheden Voor Verbetering

Sloten voor natuur in de IJsseldelta, Huidige toestand en mogelijkheden voor verbetering

Bekijk PDF online (3,02 MB)
L’impact D’un Faible Débit Du Fleuve Sur L’inondation, La Végétation Et L’utilisation Des Terres Dans Le Delta Intérieur Du Niger

L’impact d’un faible débit du fleuve sur l’inondation, la végétation et l’utilisation des terres dans le Delta Intérieur du Niger

Bekijk PDF online (5,31 MB)
Ganzen En Smienten Rond Het Leekstermeer In Een Tijd Van Vergraving En Vernatting. Monitoring Inzake De Waterberging 2008 2012

Ganzen en smienten rond het Leekstermeer in een tijd van vergraving en vernatting. Monitoring inzake de waterberging 2008-2012

Bekijk PDF online (4,07 MB)
The Impact Of A Lower River Flow On The Inundation, Vegetation And Land Use In The Inner Niger Delta

The impact of a lower river flow on the inundation, vegetation and land use in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online (3,54 MB)
Water Crisis In The Inner Niger Delta (Mali), Causes, Consequences, Solutions

Water crisis in the Inner Niger Delta (Mali), Causes, consequences, solutions

Bekijk PDF online (1,14 MB)
Résumé Les Ailes Du Sahel
Ecologie en klimaat 23 augustus 2012

Résumé Les Ailes du Sahel

Bekijk PDF online (3,49 MB)
Ecological Aspects Of Polder Development
Waterbeheer internationaal 2 augustus 2012

Ecological aspects of polder development in the Senegal Delta

Bekijk PDF online (786,93 KB)
Inner Niger Delta Waterbirds On The Move Or Trapped Report Of The Waterbird Census In The Lake Debo Area February 2012

Inner Niger Delta: waterbirds on the move or trapped? Report of the waterbird census in the Lake Debo area, February 2012

Bekijk PDF online (703,46 KB)
The Ecological State Of The Ems Estuary And Options For Restoration
Wadden, zee en delta's 10 juli 2012

The ecological state of the Ems estuary and options for restoration.

Bekijk PDF online (5,06 MB)
De Ecologische Toestand Van Het Eems Estuarium En Mogelijkheden Voor Herstel

De ecologische toestand van het Eems-estuarium en mogelijkheden voor herstel

Bekijk PDF online (7,34 MB)
Naar Vitale Weidevogellandschappen In Fryslân, Uitwerking Van Drie Voorbeeldgebieden

Naar vitale weidevogellandschappen in Fryslân, Uitwerking van drie voorbeeldgebieden

Bekijk PDF online (1,42 MB)
Firet Et Al Een Eems Estuiarium Vol Leven DLN 113

Een Eems-estuarium vol leven

Bekijk PDF online (4,26 MB)
Water Sharing In The Upper Niger Basin

Water sharing in the Upper Niger Basin

Bekijk PDF online (1,16 MB)
Trekvogels Van De Waddenzee Inventarisatie Van Knelpunten Langs De Oost Atlantische Trekroute

Trekvogels van de Waddenzee: inventarisatie van knelpunten langs de Oost-Atlantische trekroute

Bekijk PDF online (6,91 MB)
Camping Mosterdveen En De Puszta. Inrichtingsplan Voor Omvorming Naar Natuur

Camping Mosterdveen en de Puszta. Inrichtingsplan voor omvorming naar natuur

Bekijk PDF online (14,37 MB)
Methods To Count Birds And Trees In The Sahel

Methods to count birds and trees in the Sahel

Bekijk PDF online (9,27 MB)
Exploitation Of Intertidal Flats In The Oosterschelde By Estuarine Birds

Exploitation of intertidal flats in the Oosterschelde by estuarine birds

Bekijk PDF online (7,30 MB)
Broedvogels En Beheer In De Weerribben 1999 2007. Kritische Factoren En Herstelmaatregelen Voor Moerasvogels Met Instandhoudingsdoelen

Broedvogels en beheer in de Weerribben 1999-2007. Kritische factoren en herstelmaatregelen voor moerasvogels met instandhoudingsdoelen

Bekijk PDF online (5,53 MB)
Will The Inner Niger Delta Shrivel Up Due To Climate Change And Water Use Upstream.
Klimaat en Water 14 oktober 2010

Will the Inner Niger Delta shrivel up due to climate change and water use upstream?

Bekijk PDF online (1,44 MB)
Vers Une Nouvelle Extension De L’outil OPIDIN

Vers une nouvelle extension de l’outil OPIDIN

Bekijk PDF online (2,23 MB)
Use Of Rice Fields By Birds In West Africa
Waterbeheer internationaal 11 oktober 2010

Use of Rice Fields by Birds in West Africa

Bekijk PDF online (152,84 KB)
Le Delta Intérieur Du Niger S’assèchera T Il Du Fait Du Changement Climatique Et De L’utilisation De L’eau En Amont
Klimaat en Water 29 juli 2010

Le Delta Intérieur du Niger s’assèchera-t-il du fait du changement climatique et de l’utilisation de l’eau en amont?

Bekijk PDF online (1,77 MB)
Towards A Further Extension Of The OPIDIN Tool

Towards a further extension of the OPIDIN tool

Bekijk PDF online (1,24 MB)
Boezemland Herstellen Met Bagger Pilot Grutte Grienen

Boezemland herstellen met bagger: Pilot Grutte Grienen

Bekijk PDF online (7,05 MB)
Etat

Etat des lieux du Delta Intérieur

Bekijk PDF online (7,72 MB)
Additional Research On The Impact Of Conventional Illumination Of Offshore Platforms In The North Sea On Migratory Bird Populations

Additional research on the impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

Bekijk PDF online (670,37 KB)
Research For Ecological Restoration In The Danube Delta
Waterbeheer internationaal 14 december 2009

Research for ecological restoration in the danube delta

Bekijk PDF online (1,33 MB)
NIgerlifelinesummery

The Niger, a lifeline. Executive summary

Bekijk PDF online (1,87 MB)
De Achteruitgang Van De Visdief In De Nederlandse Waddenzee Exodus Of Langzame Teloorgang
Wadden, zee en delta's 11 december 2009

De achteruitgang van de Visdief in de Nederlandse Waddenzee. Exodus of langzame teloorgang?

Bekijk PDF online (799,91 KB)
The Impact Of Conventional Illumination Of Offshore Platforms In The North Sea On Migratory Bird Populations

The impact of conventional illumination of offshore platforms in the North sea on migratory bird populations

Bekijk PDF online (3,08 MB)
Voedsel Voor Wadvogels In De Oosterschelde Nazomer 2009

Voedsel voor wadvogels in de Oosterschelde: nazomer 2009

Bekijk PDF online (20,35 MB)
Taoussa

What are the possible ecological effects upstream of the planned Taoussa dam (Mali)?

Bekijk PDF online (1,35 MB)
Predicting The Annual Peak Flood Level In The Inner Niger Delta

Predicting the annual peak flood level in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online (2,70 MB)
Why Do Gull Billed Terns Gelochelidon Nilotica Feed On Fiddler Crabs Uca Tangeri In Guinea Bissau

Why do Gull-billed Terns Gelochelidon nilotica feed on fiddler crabs Uca tangeri in Guinea-Bissau?

Bekijk PDF online (264,80 KB)
Rice Farming And Black Tailed Godwits In The Casamance

Rice farming and Black-tailed Godwits in the Casamance

Bekijk PDF online (1,88 MB)
Van Polder Naar Kwelder Proefverkweldering Noarderleech Een Experiment

Van polder naar kwelder proefverkweldering Noarderleech- een experiment

Bekijk PDF online (1,06 MB)
Effect Of Brood Size And Hatching Sequence On Prefledging Mortality Of Sandwich Terns Why Lay Two Eggs
Wadden, zee en delta's 27 juni 2006

Effect of brood size and hatching sequence on prefledging mortality of Sandwich terns: why lay two eggs?

Bekijk PDF online (298,33 KB)
Le Niger, Une Artère Vitale. Gestion De L’eau Dans Le Bassin Du Haut Niger.
Waterbeheer internationaal 2 november 2005

Le Niger, une artère vitale. Gestion de l’eau dans le Bassin du Haut Niger.

Bekijk PDF online (18,96 MB)
Monitoring Vispassages Roptazijl En Terschelling 2002 2004

Monitoring vispassages Roptazijl en Terschelling 2002-2004

Bekijk PDF online (2,75 MB)
Ecological Valuation

Ecological valuation of human-made and floodplain habitats in the Upper Niger Basin, Mali

Bekijk PDF online (22,55 MB)
Utilisation Of Wadden Sea Salt Marshes By Geese In Relation To Livestock Grazing
Wadden, zee en delta's 22 oktober 2004

Utilisation of Wadden Sea salt marshes by geese in relation to livestock grazing

Bekijk PDF online (382,37 KB)
Geese In The Wadden Seaan Effect Of Grazing On Habitat Preference

Geese in the Wadden Sea: an effect of grazing on habitat preference

Bekijk PDF online (398,67 KB)
Short Term And Long Term Facilitation Of Goose Grazing By Livestock In The Dutch Wadden Sea Area
Wadden, zee en delta's 8 januari 2003

Short-term and long-term facilitation of goose grazing by livestock in the Dutch Wadden Sea area

Bekijk PDF online (150,68 KB)
Delta Intérieur Du Fleuve Niger. Mali PIN Publication
Waterbeheer internationaal 31 december 2002

Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-01Delta Intérieur du fleuve Niger. Mali-PIN publication 02-0

Bekijk PDF online (4,97 MB)
Foerageergedrag Van Sterns In De Westelijke Westerschelde In 2002

Foerageergedrag van sterns in de westelijke Westerschelde in 2002

Bekijk PDF online (7,69 MB)
Fleuve
Waterbeheer internationaal 31 januari 2002

Ecologie et gestion durable des ressources naturelles, Delta Intérieur du fleuve Niger

Bekijk PDF online (5,23 MB)
Foraging Along A Salinity Gradient
Wadden, zee en delta's 5 januari 2002

Foraging along a salinity gradient – The effect of tidal inundation on site choice by Dark-Bellied Brent Geese Branta bernicla and Barnacle Geese B-leucopsis

Bekijk PDF online (142,16 KB)
Feeding Ecology Of Wintering Terns In Guinea Bissau
Wadden, zee en delta's 17 december 2001

Feeding ecology of wintering terns in Guinea-Bissau

Bekijk PDF online (822,92 KB)
Long Term Vegetation Changes In Experimentally Grazed And Ungrazed Back Barrier Marshes In The Wadden Sea
Wadden, zee en delta's 11 december 2001

Long-term vegetation changes in experimentally grazed and ungrazed back-barrier marshes in the Wadden Sea

Bekijk PDF online (145,91 KB)
Variation In Growth In Sandwich Tern Chicks Sterna Sandvicensis And The Consequences For Pre And Post Fledging Mortality
Wadden, zee en delta's 16 juli 2001

Variation in growth in Sandwich Tern chicks Sterna sandvicensis and the consequences for pre- and post-fledging mortality

Bekijk PDF online (3,81 MB)
The Inner Delta Of The Niger River

The inner delta of the Niger river sustainable management of a huge unspoilt floodplain in Mali

Bekijk PDF online (413,63 KB)
Fotograaf:
Fotograaf: