Geo-analyse

Het verzamelen en analyseren van informatie met geo-informatie systemen (GIS) heeft de laatste jaren een grote vlucht genomen en biedt een wereld aan toepassingsmogelijkheden. Door het combineren van kaartinformatie, satellietbeelden en eigen onderzoeksdata kunnen ecologische patronen en relaties snel en ruimtelijk in beeld gebracht worden. Steeds meer geodata is vrij beschikbaar, zoals de hoogtekaarten, satellietbeelden en luchtfoto’s. A&W investeert veel in ruimtelijke analyses en digitale data-inwinning voor onderzoek, monitoring en analyses.

Publicaties

Remote sensing 26 oktober 2022

Oud gras- en greppelland in beeld

Bekijk PDF online (9,20 MB)
Remote sensing 30 mei 2019

Atlas de la vallée du Sourou (Mali) – partie 1

Bekijk PDF online (17,06 MB)
Remote sensing 10 mei 2019

Using Sentinel-2 satellite data for detection of trees in the Inner Niger Delta

Bekijk PDF online (3,61 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: