Wadden, zee en delta's Werk maken van herstel

Rust voor wadvogels

Foto: Bruno Ens
HVP Westhoek Bruno Ens

In het programma Wij&Wadvogels werken natuurorganisaties samen aan herstel van gezonde vogelpopulaties in het Waddengebied. Onder die vlag deed A&W, samen met SOVON Vogelonderzoek en Ecospace, onderzoek naar hoogwatervluchtplaatsen. Deze HVP’s zijn van levensbelang voor de wadvogels. Met de campagne #WADdoejij willen de natuurorganisaties waddenliefhebbers ervan bewust maken hoe belangrijk het is om wadvogels niet te verstoren. Collega Nina Fieten werd geïnterviewd over maatregelen die kunnen helpen om de functie van de HVP’s als rustplek te verbeteren. Dit interview is hier te lezen. 

Eerder schreven we dit nieuwtje over het onderzoek naar hoogwatervluchtplaatsen.

Fotograaf:
Fotograaf: