Klimaat en Water

Waterbeheer internationaal

Wereldwijd is het waterbeheer van delta’s, rivieren en kustgebieden een grote uitdaging. Hoe om te gaan met de groeiende vraag naar schoon water voor voedsel en energie terwijl ecosystemen die daarvan afhankelijk zijn onder druk staan? Klimaatveranderingen met droogte en wateroverlast maken dit vraagstuk nog complexer, vooral in stedelijke delta’s.

Ons bureau is al jarenlang betrokken bij onderzoek en advisering op het gebied van integraal waterbeheer in delta’s en stroomgebieden, in het bijzonder in Afrika. Juist daar is, vanwege de grote jaarlijkse variatie in regenval, veel te leren over klimaatveranderingen en manieren om daarmee om te gaan. Samen met lokale partners verzamelen we data via remote sensing, veldonderzoek en monitoring. Vanuit onze ecologische expertise van delta’s en stroomgebieden werken we onder meer in Senegal, Mali en Guinee aan integraal waterbeheer en klimaatadaptatie.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

7544
Waterbeheer internationaal 4 februari 2021

Les Ailes du Sahel

Bekijk PDF online (43,65 MB)
6858
Waterbeheer internationaal 30 november 2019

Impacts du changement climatique dans le bassin du fleuve Sénégal: une évaluation spatiale de la vulnérabilité

Bekijk PDF online (9,45 MB)
Fotograaf:
Fotograaf: