Klimaat en Water

Waterbeheer internationaal

Wereldwijd is het waterbeheer van delta’s, rivieren en kustgebieden een grote uitdaging. Hoe om te gaan met de groeiende vraag naar schoon water voor voedsel en energie terwijl ecosystemen die daarvan afhankelijk zijn onder druk staan? Klimaatveranderingen met droogte en wateroverlast maken dit vraagstuk nog complexer, vooral in stedelijke delta’s.

Ons bureau is al jarenlang betrokken bij onderzoek en advisering op het gebied van integraal waterbeheer in delta’s en stroomgebieden, in het bijzonder in Afrika. Juist daar is, vanwege de grote jaarlijkse variatie in regenval, veel te leren over klimaatveranderingen en manieren om daarmee om te gaan. Samen met lokale partners verzamelen we data via remote sensing, veldonderzoek en monitoring. Vanuit onze ecologische expertise van delta’s en stroomgebieden werken we onder meer in Senegal, Mali en Guinee aan integraal waterbeheer en klimaatadaptatie.

Publicaties

Hier vindt u veel van onze rapporten, artikelen en publicaties. Deze zijn te downloaden.

An improved spatial flooding model of the Inner Niger Delta – Final technical report

Bekijk PDF online (3,07 MB)

An improved spatial flooding model of the Inner Niger Delta – Final technical report

Bekijk PDF online (3,07 MB)

Effecten van tijdelijk hoog waterpeil op weidevogels, bodem en grasopbrengst

Bekijk PDF online (3,87 MB)
Fotograaf: