Werk maken van herstel

Fjildlab van start

Landschap Bij Om De Dobben

In Dokkum is op 21 mei het Fjildlab van start gegaan. Het Fjildlab – of Living lab – is een belangrijk programma in het kader van de Regiodeal Noordoost Fryslân. Het is een samenwerkingsverband in de regio van de Noardlike Fryske Wâlden, Deltaplatform Delta en Watertechnologie, INTERREG Bio-Economics en Hogeschool Van Hall Larenstein. Het Fjildlab richt zich op vraagstukken rond duurzame landbouw. Deze worden door middel van kennistafels en projecten aangepakt met een brede groep betrokkenen. Belangrijkste doelstelling van Fjildlab is het creëren van innovatieve oplossingen en verdienmodellen voor natuur-inclusieve landbouw, circulaire productie, duurzaam (grond)waterbeheer en mitigatie en adaptatie aan toenemende verzilting. A&W denkt mee op het gebied van bodemecologie en biodiversiteit, en brengt ervaring in rond het Programma Better Wetter.

Fotograaf:
Fotograaf: