Werk maken van herstel Monitoring van biodiversiteit

Evaluatie Fries weidevogelbeleid

Grutto
Grutto Hans Pietersma

De recente kritiek van de Rekenkamer op het beschermingsbeleid voor de grutto was niet mals: de stand neemt ongeveer even hard af als het budget toeneemt. Het rapport – Waar is de grutto? – is nuttig als signaal, maar geen serieuze evaluatie van het weidevogelbeleid. Daarvoor is een grondiger en evenwichtiger analyse nodig. De Provincie Fryslân deed dat om haar weidevogelbeleid 2014-2020 te evalueren. A&W droeg daaraan bij met trendanalyses, in samenwerking met Sovon, Bond van Friese Vogelbeschermingswachten en Rijksuniversiteit Groningen. Daaruit bleek dat ook in Friesland grutto, kievit en scholekster achteruit blijven gaan. Maar wel met als belangrijke nuance dat dat bij gesubsidieerd beheer minder is dan op gangbaar boerenland. En dankzij dit beheer vertonen de weidezangers tekenen van herstel. Een samenvatting verscheen in het nieuwste nummer van De Levende Natuur.

Fotograaf: Hans Pietersma
Fotograaf: Hans Pietersma